Masz żadnych produktów w koszyku.
Wyszukiwanie
Polski
 • English
 • Български
 • Hrvatski
 • Česky
 • Dansk
 • Eesti
 • Français
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Magyar
 • Italiano
 • Polski
 • Português (BR)
 • Português
 • Română
 • Русский
 • Español
 • Svenska
 • Українська
$ US Dollar
 • £ - British Pound
 • $ - US Dollar
 • € - Euro
Filters

Regulamin SKLEPU

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

WILD THANG LIMITED mieści się pod adresem 331-337 Derby Road, Bootle, Liverpool, L20 8LQ, Wielka Brytania („Wild Thang”, „Firma”). Nasz numer UK VAT to GB618826907. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Anglii pod numerem 4616356. Nasz numer IE VAT to IE3837745BH. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 704388.

Możesz zwrócić się do nas za pomocą formularza kontaktowego.

Regulamin

Niniejsze zasady i warunki (wraz z wymienionymi w nich dokumentami) („Regulamin”) kształtują relację klienta z Firmą, gdy korzysta on ze strony znajdującej się pod adresem www.pokerstars.store („Strona”) i gdy zamawia za jej pośrednictwem dowolne dobra.

Zaleca się uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Gdy klient zacznie już korzystać ze Strony lub dokonywać za jej pośrednictwem zakupów, przyjmuje się, że zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin i że jest on dla niego wiążący. 

Inne obowiązujące przepisy

Niniejszy Regulamin obejmuje też zasady ochrony prywatności („Zasady ochrony prywatności”). Firma zachęca do zapoznania się z Zasadami ochrony prywatności, gdyż określają one warunki przetwarzania (gromadzenia, wykorzystania, przekazywania itd.) przez Firmę wszystkich gromadzonych przez nią danych osobowych Klienta lub dostarczonych przez niego.

Zmiany w Regulaminie

Regulamin może być od czasu do czasu modyfikowany, by zachować jego zgodność z właściwymi przepisami i prawami lub odzwierciedlić ulepszenia i zmiany w oferowanych na Stronie usługach.

Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej strony w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Jest to istotne, gdyż dalsze korzystanie ze Strony po ich wdrożeniu jest równoznaczne z akceptacją zmian i zastosowaniem się do nich.

Rejestracja

Warunkiem dokonania zakupów za pośrednictwem Strony jest dokonanie prostej rejestracji przez podanie określonych danych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, metody płatności oraz adresu dostawy) i ustalenia pseudonimu oraz hasła dla konta. 

Podczas rejestracji na Stronie należy podać prawdziwe i poprawne dane – to umożliwi właściwe świadczenie usług.

Klient jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i danych konta. Przekłada się to na odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w wyniku dysponowania nimi oraz za dostęp do Strony i korzystania z niej przez dowolną osobę korzystającą z hasła klienta – również w przypadku dostępu nieautoryzowanego.

Przypadki nieautoryzowanego wykorzystania hasła, konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa Strony należy bezzwłocznie zgłaszać Firmie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikłe z ujawnienia komuś pseudonimu lub hasła klienta.

Użytkownik jest odpowiedzialny za to, by jego dane przechowywane przez Firmę były aktualne. Jakiekolwiek zmiany należy wprowadzać samodzielnie lub powiadamiać o nich Firmę. 

Składanie zamówienia

Klient może za pośrednictwem Strony złożyć zamówienie, wybierając żądany produkt i dodając go do koszyka. Towary można w dowolnym momencie usunąć z koszyka przed złożeniem zamówienia.

Przed jego złożeniem klientowi zostanie przedstawione podsumowanie zamówienia.

Klient jest zobowiązany do podania w chwili składania zamówienia danych do realizacji płatności i wyrażenia zgody na ich wykorzystanie przez Firmę w celu obciążenia go całą wartością zamówienia.

Firma korzysta z bezpiecznych mechanizmów internetowych płatności kartą.

Ceny promocyjne/wyprzedażowe obowiązują tylko w wyznaczonym okresie.

Istnieje możliwość, że mimo podjętych starań niektóre sprzedawane produkty mogą być opatrzone niewłaściwymi cenami. Według zwykłych procedur Firma sprawdza ceny przed przyjęciem zamówienia, więc w przypadku gdy właściwa cena jest niższa od deklarowanej w czasie składania zamówienia, obowiązywać będzie niższa kwota. W przypadku gdy właściwa cena jest niższa od deklarowanej w czasie składania zamówienia, przed jego przyjęciem Firma skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszych instrukcji. Jeśli Firma przyjmie i zrealizuje zamówienie, w którym wystąpił oczywisty i niepozostawiający żadnych wątpliwości błąd w cenie, a klient słusznie to zidentyfikuje, kontrakt może zostać rozwiązany, a zapłacona suma zwrócona, pod warunkiem odesłania dostarczonych klientowi dóbr.

Waluta obowiązująca dla wszystkich towarów ze Strony jest wyraźnie wyświetlona na odnośnych podstronach. Podatek od wartości dodanej (VAT) jest podany w koszyku po bieżącym kursie i jest on uzależniony od miejsca dostawy i statusu podatkowego klienta.

Po potwierdzeniu zamówienia zmiany nie są możliwe lub mogą spowodować naliczenie dodatkowych opłat lub opóźnienia.

Kontrakt z Firmą

Przyjęcie przez Firmę zamówienia klienta będzie mieć miejsce, gdy otrzyma on e-mail z jego potwierdzeniem. W tym momencie zostaje zawarty dwustronny kontrakt.

Jeśli Firma nie może przyjąć zamówienia, poinformuje klienta o tym i nie obciąży go za stosowne dobra. Może być to spowodowane – na przykład – brakiem towarów w magazynie, niespodziewanymi ograniczeniami zasobów Firmy, których nie dało się rozsądnie zaplanować, zidentyfikowaniem błędu w cenie lub opisie towarów lub niemożnością spełnienia warunków dostawy.

Do zamówienia przypisany zostanie numer, który zostanie przekazany klientowi po przyjęciu zamówienia. W razie kontaktowania się z Firmą w sprawie zamówienia jego podanie ułatwi udzielenie klientowi pomocy.

Dostawa i jej koszty

Koszty dostawy będą wyświetlane na Stronie.

Podczas składania zamówienia klient zostanie poinformowany, kiedy towary zostaną dostarczone. Zwykle towary będące na stanie będą wysyłane z magazynu w ciągu dwóch dni roboczych. Jeśli zamówione produkty będą wyprzedane, Firma postara się skontaktować z klientem w ciągu dwóch dni roboczych i poinformować o spodziewanym terminie wysyłki.

Czas dostawy jest uzależniony od docelowego miejsca i jest on wyświetlany na odnośnych podstronach Strony. Przykładowe, orientacyjne czasy dostawy wyglądają następująco:

 • Zjednoczone Królestwo – od 1 do 3 dni roboczych
 • Unia Europejska – od 3 do 5 dni roboczych
 • Pozostałe kraje – od 5 do 10 dni roboczych (w zależności od urzędów celnych)

Zamówienie może być dostarczane stopniowo.

W krajach Unii Europejskiej przy dostawie zamówienia nie powinny być doliczane żadne dodatkowe koszty. W pozostałych krajach lokalne urzędy celne mogą przed wydaniem paczki naliczać cło przewozowe lub inne podatki. Uzyskanie informacji o takich kosztach, zajęcie się płatnością i wyjaśnienie sytuacji bezpośrednio u odnośnych władz leży w gestii klienta.

Towary zostaną dostarczone na adres podany przy składaniu zamówienia. Jeśli Firma nie otrzyma od klienta innych instrukcji, ktoś powinien być obecny na miejscu dostawy, żeby odebrać zamówienie, co zwykle ma miejsce między 9:00 a 18:00 od poniedziałku do piątku. Jeśli klient poinstruuje Firmę, żeby towary zostały pozostawione bez nadzoru, Firma nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub zniszczenie przesyłki.

Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia przesyłki (lub gdy klienta nie ma w domu w ustalonym terminie) towary mogą zostać zwrócone, a Firma zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za ponowną wysyłkę.

Jeśli klient po wysłaniu towarów dokona zmiany adresu dostawy, Firma zastrzega sobie prawo do przeniesienia na klienta dodatkowych opłat naliczanych przez przewoźników za przekierowanie przesyłki.

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej zawartość, a wszelkie braki lub uszkodzenia od razu zgłosić kurierowi lub Firmie (w stosownym terminie).

Firmę należy poinformować w ciągu 48 godzin, jeśli towary zostały zagubione lub uszkodzone podczas transportu.

W razie opóźnienia przesyłki przez czynniki pozostające poza kontrolą Firmy jak najszybciej skontaktuje się ona z klientem, żeby go o tym poinformować, i podejmie stosowne kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. W tym przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich wydarzeń, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, klient może skontaktować się z Firmą w sprawie rozwiązania umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy za opłacone ale nieotrzymane produkty.

Od momentu dostarczenia przesyłki na wskazany adres odpowiedzialność za towary przechodzi na klienta.

Towary

Zdjęcia towarów na Stronie mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Otrzymane produkty mogą nieco się różnić od prezentowanych na Stronie i mogą nie zawierać akcesoriów ze zdjęcia, chyba że były one wymienione w opisie towarów. Choć produkty z fotografii mogą być już złożone, niektóre z nich wymagają samodzielnego montażu.

Firma dokłada starań, żeby możliwie wiarygodnie odzwierciedlić na Stronie kolory produktów, jednak nie może zagwarantować, że monitor klienta wyświetli barwy w prawidłowy sposób, oddając ich właściwy odcień.

Opakowanie towarów może różnić się od pokazanego na zdjęciach ze Strony.

Ustawowe prawo klienta do rozwiązania umowy

Klient posiada ustawowe prawo do rozwiązania umowy z Firmą w ciągu 14 dni od jej zawarcia (czyli dnia wysłania przez Firmę wiadomości e-mail z potwierdzeniem). W celu powiadomienia o chęci skorzystania z tego prawa należy skorzystać z wymienionych wyżej danych kontaktowych. Można użyć wzorcowego formularza umieszczonego na dole niniejszego Regulaminu, ale nie jest to konieczne.

Klient nie musi podawać powodu rozwiązania umowy, jednak krótkie wyjaśnienie może być pomocne na przyszłość w ulepszaniu oferowanych usług.

Jeśli klient skorzysta z tego prawa, musi w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy zwrócić towary Firmie lub dostawcy (lub na wskazany przez Firmę adres w zjednoczonym Królestwie) na własny koszt. Klient zobowiązany jest do właściwego ich zapakowania, w sposób chroniący przed uszkodzeniem. Towary muszą być nieużywane i nadawać się do dalszej odsprzedaży.

Firma zwróci klientowi zapłaconą cenę produktów i kosztów dostawy, korzystając z tej samej metody płatności. Jednak mogą być przy tym zastosowane następujące potrącenia:

 • Firma może pomniejszyć cenę (z wyłączeniem kosztów przesyłki), odzwierciedlając w ten sposób utratę wartości towarów, jeśli została ona spowodowana przez traktowanie produktu w sposób sprzeczny z wytycznymi ze sklepu.
 • Maksymalny zwrot kosztów dostawy obejmuje cenę najtańszej oferowanej metody. Na przykład, jeśli klient wybrał dostawę w 24 godziny, której koszt jest wyższy od standardowej, wolniejszej usługi, zwrócona będzie jedynie kwota odpowiadająca tańszej opcji dostawy.

Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Firmę towarów z powrotem lub wcześniej, licząc od dnia dostarczenia dowodu odesłania produktów.

Kiedy nie można rozwiązać umowy

Klient nie ma prawa do rozwiązania umowy, gdy zamówił:

 • produkty szczelnie zamknięte dla ochrony zdrowia lub ze względów higienicznych, a po ich otrzymaniu opakowanie zostało otwarte;
 • szczelnie zamknięte nagrania audio lub wideo, a po ich otrzymaniu opakowanie zostało otwarte;
 • towary spersonalizowane lub zmodyfikowane według wytycznych klienta, np. z niestandardowym nadrukiem logotypów lub grafik, które nie należą do standardowej oferty Firmy.

Towary wadliwe / gwarancja

Jeśli wystąpi problem z towarem, należy skontaktować się z Firmą, podając stosowne szczegóły. Pomocne być może dostarczenie cyfrowego zdjęcia obrazującego problem, co zwykle oszczędza kłopotów związanych z odsyłaniem towarów do zbadania.

Większość towarów jest objętych gwarancją producenta na wady materiałowe i produkcyjne zgodnie z warunkami gwarancji. Gwarancja producenta uzupełnia prawa, które przysługują klientowi jako konsumentowi i w związku z tym nie narusza jego ustawowych praw.

Firma jest prawnie zobowiązana do dostarczenia dóbr zgodnych z umową. Poniżej znajduje się tabela z podsumowaniem ustawowych praw klienta w stosunku do tych dóbr. Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie narusza ustawowych praw klienta.

Podsumowanie kluczowych praw ustawowych

Jest to podsumowanie kluczowych praw ustawowych klienta (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie biura Porad Obywatelskich lub pod numerem telefonu 03454 04 05 06.

Zgodnie z prawem towary muszą być zgodne z opisem, odpowiednie do przewidzianego celusatysfakcjonującej jakości. W przewidywanym okresie użytkowania towarów ustawowe prawa upoważniają klienta do następujących świadczeń:

 • Do 30 dni: jeśli towary są wadliwe, klient może otrzymać natychmiastowy zwrot.
 • Do sześciu miesięcy: jeśli towarów nie da się naprawić lub zastąpić, w większości przypadków klientowi przysługuje pełny zwrot kosztów.
 • Do sześciu lat: jeśli trwałość towarów nie była dostateczna, klientowi może przysługiwać zwrot części pieniędzy.

Jeśli klient zechce skorzystać z przysługujących mu praw do odmowy przyjęcia towarów, musi je odesłać do Firmy lub (jeśli nie nadają się do wysyłki) umożliwić Firmie ich odbiór. Firma opłaci koszty wysyłki lub odbioru. Należy zwrócić się do niej o etykietę zwrotną lub zorganizowanie odbioru.

Jeśli konieczna jest wymiana, zostanie ona zorganizowana bez nieuzasadnionej zwłoki i bez dodatkowych opłat. Wymienione towary nie zostaną wysłane, dopóki oryginalne nie wrócą do magazynu Firmy i nie zostaną sprawdzone.

Oczekuje się, że towary będą zawsze użytkowane w zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku wykorzystania ich w inny sposób lub w niewłaściwym celu Firma nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Jeśli produkt nie jest już dostępny, Firma może zaoferować zamiennik. Jednak Firma jest zobowiązana jedynie do wymiany wadliwych towarów i nie może zagwarantować ich dokładnej zgodności. W takich przypadkach istnieje opcja otrzymania zwrotu środków.

Odpowiedzialność Firmy za zaistniałe straty lub uszkodzenia

Firma jest przed klientem odpowiedzialna za dające się przewidzieć i wynikłe z jej strony straty i uszkodzenia. W przypadku nieprzestrzegania przez Firmę postanowień niniejszego Regulaminu ponosi ona odpowiedzialność za straty i uszkodzenia zaistniałe w wyniku dających się przewidzieć wyników niedotrzymania umowy lub braku działania z należytą starannością i biegłością, ale nie ponosi odpowiedzialności za straty i uszkodzenia, których nie da się przewidzieć. Strata lub uszkodzenie dające się przewidzieć to takie, których wystąpienie jest oczywiste lub których – w chwili zawierania umowy – obie strony mogły się spodziewać, na przykład były omawiane podczas procesu sprzedaży.

Firma nie wyklucza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności przed klientem, gdyby miało to być bezprawne. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem przez Firmę lub jej pracowników, agentów lub podwykonawców; oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd; oraz naruszenie praw klienta w stosunku do dostarczanych dóbr.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty biznesowe. Firma dostarcza towary wyłącznie do użytku domowego lub prywatnego. W razie wykorzystania towarów do dowolnych celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne utraty zysków, utraty udziału w rynku, przerwy w działalności czy utraty możliwości biznesowych.

Serwisy społecznościowe

Wild Thang może w dowolnym momencie korzystać z serwisów społecznościowych lub komunikacji elektronicznej do śledzenia zwrotnego użytkowników, retweetów, dzielenia się wpisami ulubionych użytkowników lub przekazywania w inny sposób generowanych przez użytkowników informacji w publicznej domenie. Działania takie nie stanowią poparcia użytkowników ani treści i Firma nie jest zobowiązana do dalszego ich przekazywania.

Jeśli klient zdecyduje się linkować firmowe treści na platformach serwisów społecznościowych, przez komunikaty elektroniczne lub w innych domenach publicznych, tym samym zabezpiecza Firmę przed wszelkimi stratami lub szkodami, które mogą wyniknąć z jego działa.

Klient korzysta z platform serwisów społecznościowych, komunikacji elektronicznej i innych domen publicznych wyłącznie na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że poglądy i opinie wyrażane przez różne osoby na takich zewnętrznych platformach należy przypisywać wyłącznie im samym i nie odzwierciedlają one poglądów Wild Thang.

Konkursy

Od czasu do czasu Firma może za pośrednictwem Strony przeprowadzać loterie, promocje i konkursy (łącznie zwane dalej „Promocjami”). W takich wypadkach organizatorem Promocji jest Wild Thang Ltd. Promocje nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane przez jakiekolwiek zewnętrzne platformy serwisów społecznościowych, na których mogą być promowane, i nie mają z nimi żadnego związku.

Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zabezpieczeniem Wild Thang Ltd i platformy dystrybucyjnej przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, obrażeń, strat, szkód lub kosztów różnego rodzaju wynikłych w związku z udziałem klienta w Promocji lub przyjęciem nagrody w najszerszym dozwolonym prawnie zakresie.

Zgłoszenia do Promocji otrzymane po wskazanej dacie końcowej nie będą rozpatrywane. Błędne, zdublowane lub niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości uczestnictwa. Każdej osobie przysługuje tylko jedno zgłoszenie, chyba że regulamin określonej Promocji stanowi inaczej.

Zwycięzcy promocyjnych loterii będą wybierani losowo spośród wszystkich ważnych zgłoszeń, chyba że regulamin określonej Promocji stanowi inaczej. Decyzja Firmy w sprawie wytypowanych zwycięzców jest ostateczna i korespondencja w tej sprawie nie będzie podejmowana.

Zwycięzcy Promocji muszą przyjąć do wiadomości wygraną i odebrać nagrodę w ciągu 10 dni roboczych od jej ogłoszenia, chyba że regulamin określonej Promocji stanowi inaczej. Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu 10 dni roboczych, Firma zastrzega sobie prawo do zaoferowania jej innemu uczestnikowi lub przeniesienia jej do przyszłej Promocji.

Nagrody nie podlegają zwrotowi i nie będą za nie oferowane ekwiwalenty w gotówce. Wild Thang Ltd zastrzega sobie prawo do zastąpienia w dowolnym momencie nagrody inną, o takiej samej lub większej wartości.

Firma zastrzega sobie prawo do odwołania lub modyfikacji Promocji po zaistnieniu sytuacji pozostających poza jej kontrolą.

Każda Promocja podlegać będzie własnym warunkom, uzupełniającym postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia sprzeczności między warunkami Promocji a postanowieniami niniejszego Regulaminu te pierwsze mają w tym zakresie pierwszeństwo.

Bony upominkowe

Zakupy są potrącane z salda bonu upominkowego. Niewykorzystane środki z bonu upominkowego pozostaną aktywne do kolejnego użycia lub upłynięcia terminu ważności.

Jeśli zakup przekracza wartość bonu upominkowego, pozostała kwota musi zostać opłacona za pomocą innej metody płatności.

Sprawdzenie dostępnego salda i daty ważności bonu upominkowego jest możliwe po wpisaniu jego kodu w odpowiednim polu na Stronie.

Bony upominkowe i przypisane do nich środki tracą ważność po terminie wskazanym na bonie. Jest to stały okres liczony od daty wystawienia bonu.

Bonów upominkowych nie można wykorzystać na zakup towarów na innych stronach lub w sklepach prowadzonych przez Wild Thang, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Bonów upominkowych nie można wykorzystać na zakup innych bonów upominkowych.

Bonów upominkowych nie można doładowywać, odsprzedawać, przekazywać ani wymieniać za gotówkę, chyba że prawo tego wymaga.

Ryzyko utraty oraz tytuł prawny do bonu upominkowego przechodzi na nabywcę z chwilą przekazania go drogą elektroniczną nabywcy lub wskazanemu odbiorcy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bony zgubione, ukradzione, zniszczone lub użyte bez zgody klienta.

W razie wykorzystania lub dokonania zakupów za pomocą bezprawnie zdobytego bonu upominkowego Firma będzie mieć prawo do zamknięcia kont klientów i ściągnięcia płatności w innej formie.

Firma nie udziela gwarancji, wyrażonych czy domniemanych, w odniesieniu do bonów upominkowych, a w szczególności w zakresie zbywalności lub przydatności do określonego celu. Jeśli bon upominkowy będzie działać wadliwie, wyłącznym zadośćuczynieniem dla klienta i wyłącznym zobowiązaniem Firmy będzie jego wymiana. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe i niniejszy paragraf ich nie narusza.

Bony upominkowe są wystawiane przez Wild Thang Limited.

Korzystanie ze Strony; własność intelektualna

Klient może korzystać ze strony wyłącznie do celów prywatnych, nie biznesowych. Klient może pobierać i drukować materiały ze Strony, pod warunkiem że nie będzie ich modyfikować bez zgody Firmy. Materiałów ze Strony nie wolno ponownie publikować online ani offline bez pozwolenia Firmy.

Prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów wyświetlanych na Stronie należą do Firmy lub jej licencjodawców i ich reprodukowanie lub inne wykorzystanie wymaga uzyskania wcześniejszej zgody.

Z wyjątkiem wyrażonej powyżej zgody żadnej części Strony nie wolno reprodukować bez uzyskania na to pisemnej zgody.

Zachowanie użytkownika

Z wyjątkiem danych osobowych, których wykorzystanie regulują zasady ochrony prywatności, żadne wysyłane przez Klienta lub publikowane przez niego na Stronie materiały nie będą uważane za zastrzeżone lub poufne. Jeśli klient nie zadeklaruje inaczej, Firma będzie mogła kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i na wszelkie inne sposoby wykorzystywać takie materiały do dowolnych celów.

Korzystając ze Strony, klient nie może publikować ani wysyłać na Stronę lub z niej żadnych materiałów, dla których nie posiada odpowiednich zezwoleń lub które są dyskryminujące, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, mogące zachęcać do nienawiści rasowej, naruszające poufność lub prywatność, mogące narażać innych na niedogodności i przykrości, stanowiące lub zachęcające do zachowań, które mogą być uznane za przestępstwo, dają podstawę do odpowiedzialności cywilnej. Korzystanie za Strony nie może być w żaden sposób niezgodne z prawem.

Sprawność operacyjna Strony; wirusy komputerowe

Strona jest udostępniana w aktualnej postaci (w stanie „as is”). Firma nie składa zapewnień i nie udziela rękojmi ani żadnych gwarancji dostępności ani funkcjonalności Strony, jej bezpieczeństwa, nieprzerwanego działania ani braku błędów.

Firma podejmuje uzasadnione starania, by żadna część Strony nie zawierała ani nie rozpowszechniała wirusów ani innych złośliwych kodów, ale w ramach środków ostrożności zaleca przy jej odwiedzaniu korzystanie ze sprzętu z aktualnym programem antywirusowym, a także sprawdzanie pod kątem wirusów wszystkich pobieranych ze Strony materiałów oraz dokonywać regularnych kontroli w celu wykrycia obecności wirusów i innych rodzajów złośliwego kodu.

W pełnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty spowodowane przez wirusy lub inne szkodliwe składniki pochodzące ze Strony lub w niej zawarte.

Odnośniki do lub z innych stron

Strona może zawierać odnośniki do stron zewnętrznych, z których mogą pochodzić zewnętrzne dobra lub usługi. Choć Firma ma powody by uznawać je za zaufane źródła takich dóbr lub usług, klient przyjmuje do wiadomości, iż strony te są od Firmy niezależne i nie udziela ona żadnych zapewniań ani gwarancji odnośnie do legalności, rzetelności czy jakości takich zewnętrznych dóbr i usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane tam treści, bezpieczeństwo, procedury czy zasady ochrony prywatności.

Jeżeli klient chce zamieścić gdzieś odnośnik do Strony, może to zrobić jedynie w formie podania łącza, ale nie kopiując żadnych podstron i nie sugerując w żaden sposób, że Firma wspiera jakiekolwiek usługi lub dobra, chyba że z góry uzgodniono to z Firmą.

Niepoleganie na informacjach

Wszystkie publikowane na Stronie lub za jej pośrednictwem informacje są dostarczane w dobrej wierze i mają tylko charakter poglądowy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, niezawodność i dokładność takich informacji. Wszelkie wszczęte na ich podstawie działania podejmuje się na własne ryzyko.

Inne istotne warunki

Firma może przekazać prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu innemu podmiotowi, ale nie będzie to miało wpływu na wynikające z niego prawa i obowiązki klientów.

Jeśli Firma nie będzie egzekwować swoich praw wobec klienta lub będzie się w tym opóźniać, nie oznacza to zrzeczenia się tych praw ani zwolnienia klienta ze zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku zrzeczenia się przez Firmę roszczeń wobec klient musi to być dokonane na piśmie i nie będzie oznaczać automatycznego zrzeczenia się ich w przypadku kolejnych naruszeń ze strony klienta.

Każde z postanowień niniejszego Regulaminu funkcjonuje w oderwaniu od pozostałych. Jeżeli dowolny sąd lub właściwy organ uzna któreś z nich za niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe warunki i postanowienia pozostaną niezmienione i nadal będą obowiązywać.

Do niniejszego Regulaminu stosują się angielskie przepisy prawne, a wyłączną jurysdykcję posiadają sądy w Anglii i Walii.

V2 03 03 22