Няма продукти в кошницата.
Търси
Български
 • English
 • Български
 • Hrvatski
 • Česky
 • Dansk
 • Eesti
 • Français
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Magyar
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Polski
 • Português (BR)
 • Português
 • Română
 • Русский
 • Slovenščina
 • Español
 • Svenska
 • Українська
$ US Dollar
 • £ - British Pound
 • $ - US Dollar
 • € - Euro
Filters

Политика за конфиденциалност

Добре дошли на страницата на Политиката за конфиденциалност на Wild Thang Limited.

Wild Thang Limited зачита и поема ангажимент да осигури поверителността на вашите лични данни. Настоящата политика за конфиденциалност предоставя информация как се грижим за вашите лични данни, когато посещавате уебсайта на магазина на PokerStars, хостван и поддържан от Wild Thang Limited (независимо откъде го посещавате), какви са вашите права относно поверителността и каква защита ви предоставя законът.

 1. Важна информация и кои сме ние

  Цел на тази Политика за конфиденциалност

  Настоящата Политика за конфиденциалност има за цел да предостави информация как събираме и обработваме личните ви данни, когато използвате нашия сайт, включително всички данни, които може да ни предоставите чрез нашия сайт, когато се регистрирате за нашия бюлетин, закупите продукт или си регистрирате сметка при нас. Нашият сайт не е предназначен за деца и не събираме съзнателно данни, свързани с деца. Важно е да прочетете тази Политика за конфиденциалност и всички други декларации за поверителност или информация относно законосъобразната обработка на данни, които можем да предоставим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме ваши лични данни, за да сте информирани как и защо използваме вашите данни. Тази Политика за конфиденциалност допълва другите декларации и не е предназначена да ги отмени или замени.

  Администратор на лични данни

  Wild Thang Limited е операторът на уебсайта на магазина на PokerStars и администраторът (администратор на лични данни), отговарящ за вашите лични данни, събирани във връзка с продажби на стоки чрез уебсайта. В настоящата Политика за конфиденциалност „ние”, „нас” или „наш” ще означава Wild Thang Limited. Wild Thang Limited е дружество, учредено и регистрирано в Обединеното кралство и Ирландия. Тази Политика за конфиденциалност е от името на Wild Thang Limited, така че когато споменаваме „Wild Thang Limited“, „ние”, „нас” или „наш” в нея, ние имаме предвид Wild Thang Limited, отговаряща за обработката на вашите данни във връзка с уебсайта на магазина на PokerStars.

  Служител по защита на данните

  Нашият служител по защита на данните (СЗД) отговаря за разглеждането на въпроси във връзка с тази Политика за конфиденциалност. Ако имате въпроси относно тази Политика за конфиденциалност, включително всички искания за упражняване на права, с които разполагате по закон, моля, свържете се със СЗД, като използвате формуляра за връзка на уебсайта. Поддръжката на клиенти на този сайт се осъществява от името на Wild Thang Limited от TSG Interactive Services Limited, действаща под търговското наименование PokerStars („TSG”). TSG получава вашите лични данни от нас, за да може да ви предостави поддръжка.

  Информация за връзка

  Ето информация за връзка с нас:
  Наименование на юридическото лице: Wild Thang Limited
  Пощенски адрес: 331-337 Derby Road, Bootle, Liverpool L20 8LQ UK

  Ако имате някакви притеснения, ще се радваме да ви предоставим повече разяснения. Ако искате да обсъдите с нас притесненията или въпросите, които имате, моля, използвайте формуляра за връзка с нас. Имате право да подадете жалба по всяко време до Службата на комисаря по информационните въпроси (ICO), надзорният орган на Великобритания, относно въпроси, свързани със защита на данните (www.ico.org.uk).

  Промени в Политиката

  Запазваме си правото да изменяме и актуализираме тази политика от време на време. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница. Датата на последната актуализация на политиката за конфиденциалност е посочена най-горе на страницата.

  Връзки на трети страни

  Този уебсайт може да включва връзки към уебсайтове, допълнителни модули и приложения на трети страни. Натискането на тези линкове или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напуснете нашия уебсайт, ви препоръчваме да прочетете политиката за конфиденциалност на всеки уебсайт, който посещавате.

 2. Данни, които събираме за вас

  Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено лице, чрез която то може да бъде идентифицирано. В тях не се включват данни, при които самоличността е премахната (анонимни данни).

  Можем да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които ни предоставяте чрез нашия сайт или нашите приложения, при връзка с нас по телефон, имейл или по друг начин, които сме групирали както следва:

  • Данните за самоличността ви, които включват собствено име, бащино име, моминско име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор.
  • Данните за връзка с вас, които включват адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
  • Финансова информация, която включва данни за разплащателни карти.
  • Данни за транзакции, които включват информация за плащанията към и от вас, и друга информация за продукти, които сте закупили от нас.
  • Технически данни, които включват адреса на интернет протокола (IP адрес), данните за влизане, типа и версията на браузъра, настройката на часовата зона и местоположението, видовете и версиите на допълнителните модули на браузъра, операционната система, платформата и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт.
  • Данни за профила ви, които включват вашето потребителско име и парола, покупки или поръчки, направени от вас.
  • Данни за използването, които включват информация как използвате нашия сайт, продукти и услуги.
  • Данни за маркетинг и комуникации, които включват предпочитанията ви да получавате маркетинг материали и информация от Wild Thang Limited. Моля, информирайте ни, ако личните ви данни се променят по време на взаимоотношенията ви с нас. Също така събираме, използваме и споделяме обобщени данни, например статистически или демографски данни, за всякакви цели. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от вашите лични данни, но не се считат за лични данни съгласно закона, тъй като не разкриват пряко или непряко вашата самоличност.

  Ние не събираме специални категории лични данни за вас (това включва информация за вашата раса, етническа принадлежност, религия, философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикати, здравна информация, генетични и биометрични данни). Също така не събираме информация за наказателни присъди и нарушения.

  Ако не предоставите лични данни

  Когато трябва да съберем лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с вас, и не предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим стоки). В този случай може да не успеем да обработим поръчка за закупен продукт или да се наложи да анулираме поръчан при нас продукт, но в такива случаи ще ви уведомим.

 3. Как се събират вашите лични данни?

  Директни взаимодействия. Предоставяте ни вашите данни, например вашата самоличност, данни за връзка и финансови данни чрез попълване на формуляри или чрез връзка с нас по поща, телефон, имейл или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:

  • поръчвате наши продукти;
  • създавате сметка на нашия уебсайт;
  • се абонирате за нашите бюлетини;
  • поискате да ви бъде изпратена маркетингова информация; или
  • ни изпратите вашето мнение.

  Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато взаимодействате с нашия уебсайт, можем автоматично да събираме технически данни за вашето оборудване, действия и модели на сърфиране. Събираме тези лични данни чрез бисквитки и други подобни технологии. Възможно е да получим и технически данни за вас, ако посетите други уебсайтове, които използват нашите бисквитки. Моля, вижте по-долу за повече подробности относно бисквитките.

  Трети страни или публично достъпни източници. Можем да получаваме лични данни за вас от различни трети страни, както е посочено по-долу:

  • технически данни от следните страни: доставчици на анализи като Google, базирани извън ЕС; и
  • данни за връзка, финансови данни и данни за транзакциите от доставчици на технически, разплащателни и транспортни услуги, базирани в ЕС или извън ЕС.
  • данни за самоличността и данни за връзка от агрегатори или търговци на данни.
  • данни за самоличността и данни за връзка от обществено достъпни източници като Търговския регистър или избирателни списъци, базирани в рамките на ЕС.
 4. Как използваме вашите лични данни

  Ще използваме вашите лични данни само когато законът ни го позволява. Най-често ще използваме вашите лични данни при следните обстоятелства:

  • когато трябва да изпълним договора, който ще сключим или сме сключили с вас;
  • когато това е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна), и вашите интереси и основни права не възпират реализирането на тези интереси;
  • когато трябва да спазим законово или регулаторно задължение; и
  • на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или възнамеряваме да продадем).

  Обикновено не разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на вашите лични данни. Когато се разчита на съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време, като се свържете с нас. Можете да оттеглите конкретно съгласие за маркетинг, както е подробно описано в раздела „Отказ” по-долу.

  Моля, вижте раздела и таблицата по-долу за конкретната цел, за която използваме вашите данни.

  Цели, за които ще използваме вашите лични данни

  В табличен формат по-долу сме описали всички начини, по които планираме да използваме вашите лични данни, и правните основания, на базата на които ще го правим. Също така определихме какви са законните ни интереси, където е приложимо (вж. параграф 10 (Речник) за определение на „Законен интерес”).

  Обърнете внимание, че може да обработваме личните ви данни въз основа на повече от едно правно основание, в зависимост от конкретната цел, за която ги използваме. Моля, свържете се с нас, ако имате нужда от подробности относно конкретно правно основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни, когато в таблицата по-долу е посочена повече от една основа.

  Цел/Дейност

  Вид на данните

  Правно основание за обработка, включително основание за легитимен интерес

  За регистрация на нов клиент на уебсайта starsstore.com

  (a) Самоличност
  (b) Връзка

  Изпълнение на договор с вас (вж. раздел 10 (Речник) за определение на „Изпълнение на договор”)

  За обработка и доставка на поръчка, включително:
  (a) Управление на плащания, такси и разходи
  (b) Събиране и възстановяване на средства, които ни дължите

  (a) Самоличност
  (b) Връзка
  (c) Финансови
  (d) Транзакции
  (e) Маркетинг и комуникации

  (a) Изпълнение на договор с вас
  (b) Необходими за нашите законни интереси (да си съберем задълженията към нас)

  Да управляваме взаимоотношенията си с вас, които включват:
  (a) Уведомяване за промени в нашите условия или политика за конфиденциалност
  (b) Искане за оставяне на отзив, обратна връзка или участие в проучване

  (a) Самоличност
  (b) Връзка
  (c) Профил
  (d) Маркетинг и комуникации

  (a) Изпълнение на договор с вас
  (b) Необходими за спазване на правно задължение
  (c) Необходими за нашите законни интереси (за да актуализираме информацията, с която разполагаме, и да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги)

  Да администрираме и защитаваме нашия бизнес и този уебсайт (включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, поддръжка, отчитане и хостване на данни)

  (a) Самоличност
  (b) Връзка
  (c) Технически

  (a) Необходими за нашите законни интереси (за управление на нашия бизнес, предоставяне на административни и ИТ услуги, мрежова сигурност, за предотвратяване на измами и в контекста на бизнес реорганизация или преструктуриране на групата)
  (b) Необходими за спазване на правно задължение (вж. параграф 10 (Речник) за определение на „Спазване на правно или регулаторно задължение”)

  Да използваме анализи на данни, за да подобрим нашия уебсайт, продуктите/услугите, маркетинга, взаимоотношенията и опита с клиентите

  (a) Технически
  (b) Използване

  Необходими за нашите законни интереси (за да дефинираме типовете клиенти за нашите продукти и услуги, да поддържаме нашия уебсайт актуализиран и релевантен, да развиваме съответните бизнеси и да реализираме маркетинг стратегията на TSG)

  Да ви правим предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да представляват интерес

  (a) Самоличност
  (b) Връзка
  (c) Технически
  (d) Използване
  (e) Профил

  Необходими за законните интереси на TSG (да развива своите продукти/услуги и своя бизнес)

  Да предоставяме поддръжка на клиентите

  (a) Самоличност
  (b) Връзка
  (c) Финансови
  (d) Транзакции
  (e) Профил

  (a) Изпълнение на договор с вас
  (b) Необходими за спазване на правно задължение
  (c) Необходими за нашите законни интереси (за записване и поддържане на комуникациите за целите на обучението, за подобряване на услугата за обслужване на клиенти)

  Маркетинг

  Стремим се да ви предоставяме възможност за избор по отношение на определени лични данни, особено за маркетинга и рекламата.

  Промоционални оферти от нас

  Можем да използваме вашите данни за самоличност, връзка, техническа информация, използване и профил, за да преценим какво може да искате, от какво имате нужда или от какво се интересувате. Така решаваме кои продукти и оферти може да са подходящи за вас (наричаме го маркетинг). Ще получавате маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация или сте закупили стоки от нас и, във всеки от тези случаи, не сте се отказали от получаването на такива съобщения.

  Отказ

  Можете по всяко време да поискате повече да не ви изпращаме маркетингови съобщения, като се свържете с нас. Отказът от получаването на тези маркетингови съобщения не засяга личните данни, предоставени в резултат на покупка на продукт, регистрация на гаранция, използване на продукт или други транзакции.

  Бисквитки

  В тази Политика за конфиденциалност използваме термина „бисквитка” по отношение на бисквитките и подобни технологии, които използваме за съхраняване на информация (напр. уеб маяци). Бисквитката е прост текстов файл, който се съхранява на вашия компютър или мобилно (или друго) устройство от сървъра на уебсайт и само този сървър може да извлича или чете съдържанието на тази бисквитка. Всяка бисквитка е уникална за вашия уеб браузър. Тя съдържа анонимна информация, напр. уникален идентификатор и името на уебсайта, както и някои цифри и знаци.

  Почти всички уебсайтове и приложения, които използвате, включително нашият уебсайт, използват бисквитки, за да подобрят вашето потребителско изживяване, като предоставят на този уебсайт и/или приложение възможността да ви запомни за времето на посещението ви (използвайки „сесийни бисквитки”, или при повторни посещения, като използва „постоянни бисквитки”).

  Бисквитките се използват за подобряване на използването на уебсайт или приложение, например като ви позволяват да преминавате между страниците и да запазвате своите предпочитания. Бисквитките правят взаимодействието между вас и уебсайта по-бързо и лесно. Ако даден уебсайт или приложение не използва бисквитки, той ще ви счита за нов посетител всеки път, когато преминете към нова страница на уебсайта. Бисквитките могат да се използват и за насочена реклама и анализ на сърфирането ви в определен уебсайт.

  Повече информация за бисквитките и как да ги деактивирате във вашия браузър ще намерите на тази страница.

  Можете да научите повече за това какви рекламни бисквитки съществуват на вашето устройство и как да ги деактивирате директно, като натиснете тук.

  Промяна на целта

  Ще използваме вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не счетем с основание, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е в съответствие с първоначалната цел. Ако желаете да получите обяснение за това как обработката за новата цел е в съответствие с първоначалната цел, моля, свържете се с нас. Ако трябва да използваме вашите лични данни за несвързана цел, ще ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да направим това. Моля, обърнете внимание, че можем да обработим личните ви данни без ваше знание или съгласие, в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

 5. Разкриване на вашите лични данни

  Може да се наложи да споделим вашите лични данни със страните, посочени по-долу, за целите, посочени в таблицата в параграф 4 по-горе. Трети страни вътре в дружеството, например наши служители, членове на нашия ръководен екип или юридически лица в рамките на Wild Thang Limited. Външни трети страни, включително специализирана ИТ поддръжка, доставчици и подизпълнители за поддържане работата на този сайт, нашите приложения и изпълнението на договорите, които сключваме с тях или вас, включително Communigator, Qualtrics, куриерски компании за доставка на вашата поръчка (като DHL, Royal Mail, DPD), дружества за платежни услуги (като World Pay, Stripe, PayPal Card Payment Solutions) и др.

  Освен това разкриваме вашите лични данни на TSG, за да дадем възможност на TSG да ви осигури услугите за поддръжка на клиентите.

  Трети страни, на които продадем, прехвърлим или обединим части от нашия бизнес или от нашите активи. Или фирми, които придобием или се слеем с тях. Ако собствеността върху нашия бизнес се промени, новите собственици имат право да използват личните ви данни по същия начин, както е посочено в тази Политика за конфиденциалност. Изискваме от всички трети страни да уважават сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме на нашите доставчици на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за свои собствени цели и им позволяваме да обработват вашите лични данни само за определените цели и в съответствие с нашите указания.

 6. Международни трансфери

  Споделяме вашите лични данни с Wild Thang Limited и между държавите, в които извършваме дейност, съгласно Политиката за защита на данните на Wild Thang Limited. Много държави, в които можем да прехвърлим вашите лични данни извън ЕИП, нямат подходящо ниво на защита на личните данни, одобрено от Европейската комисия. Когато обаче използваме определени доставчици на услуги (съгласно параграф 5), можем да използваме конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които осигуряват на личните данни същата защита, както в Европа. За повече подробности прегледайте сайта на Европейската комисия със стандартни договорни клаузи за предаване на лични данни на трети държави.

 7. Сигурност на данните

  Прилагаме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до вашите лични данни само до тези служители, представители, контрагенти и други трети страни, които трябва да ги знаят поради дейността, която извършват. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и имат задължение за конфиденциалност. Въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение, свързано с личните данни, и ще уведомим вас и всеки съответен регулаторен орган за нарушение, когато сме задължени по закон да направим това.

 8. Съхранение на данните

  Колко време ще използвате личните ми данни? Ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на съхранение на личните данни, ние взимаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които обработваме вашите лични данни, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания. Ако сте се регистрирали да получавате съобщения от нас като част от нашия имейл бюлетин, ще съхраняваме вашите лични данни до 6 години, в който момент ще поискаме съгласието ви да продължим да съхраняваме вашите данни и да се свързваме с вас.

 9. Вашите права по закон

  При определени обстоятелства имате права по силата на законите за защита на данните във връзка с вашите лични данни. Тези права се прилагат и по отношение на Wild Thang Limited.

  Маркетинг

  Ще ви информираме (преди да съберем вашите данни), ако възнамеряваме да използваме вашите данни за маркетингови цели.

  Коригиране на информация

  Ако ни уведомите, че личните данни, които съхраняваме, са непълни или неточни, ще коригираме или допълним информацията възможно най-скоро.

  Изтриване на информация

  Имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити, включително ако вече нямаме нужда от това за целта, за която сме ги събрали, или когато нашето правно основание за обработка е, че сте дали съгласие, което оттегляте.

  След такова искане ще изтрием личните ви данни без неоправдано забавяне, освен ако съхранение и след това е необходимо и разрешено от закона. Ако сме споделили личните ви данни с трета страна, ще предприемем разумни стъпки, за да я информираме за вашето искане за изтриване.

  Възражение срещу обработване

  Имате право да възразите срещу обработване на личните ви данни, когато разчитаме на законен интерес (или на трети страни) и във вашата конкретна ситуация има причина, която ви кара да възразите срещу обработването на това основание, като смятате, че това засяга основните ви права и свободи. Имате също правото да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директен маркетинг. В някои случаи можем да докажем, че имаме необходимите законни основания да обработваме вашата информация, които надхвърлят вашите права и свободи.

  Ограничения при обработване

  Имате право да поискате да преустановим обработването на личните ви данни, които съхраняваме за вас, в случай че личните данни, които съхраняваме, са неточни, обработването е незаконно или вече не се нуждаем от тях. След като обработването бъде ограничено, ще продължим да обработваме вашите лични данни само ако сте съгласни или имаме друго правно основание за това.

  Достъп до информация

  Имате право на достъп до информацията, която съхраняваме за вас, като всяка заявка за достъп обикновено е безплатна. Ще се стремим да предоставяме информацията в искания формат, но можем да ви таксуваме с разумна такса за допълнителни копия (дубликати).

  Преносимост на данните

  Имате право да получите копие от вашите лични данни, които сте ни предоставили. Копието ще бъде предоставено в често използван и машинно четим формат. Можете също така да го изпратите директно от нас на друг администратор на данни, когато това е технически възможно в рамките на разумното. Ако желаете да упражните някое от правата, посочени тук по-горе, моля, свържете се с нас.

  Обикновено не се изисква такса

  Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за да упражните някое от другите права). Въпреки това можем да наложим разумна такса, ако искането ви е очевидно неоснователно, повтарящо се или прекомерно. Друга възможност е да откажем да изпълним искането ви при такива обстоятелства.

  Оттегляне на съгласието по всяко време

  Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на съгласие, за да обработваме вашите лични данни. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите вашето съгласие. Ако оттеглите вашето съгласие, може да не сме в състояние да ви предоставим определени продукти или услуги. Ще ви информираме, ако това е така, когато оттегляте вашето съгласие.

  Информация, която може да поискаме от вас

  Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността ви и да гарантираме вашето право на достъп до вашите лични данни (или да упражните някое от другите си права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че лични данни няма да се разкрият на лице, което няма право да ги получи. Също така можем да се свържем с вас, за да поискаме допълнителна информация във връзка със заявката, за да я изпълним по-бързо.

  Срок за отговор

  Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще ви информираме за напредъка.

 10. Речник

  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

  „Законен интерес” означава интереса на нашия бизнес (или бизнес на трета страна) в провеждането и управлението на бизнеса ни (бизнеса на третата страна), за да можем да ви предложим най-добрата услуга/продукт и най-доброто и най-сигурно преживяване. Разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху вас (положително и отрицателно) и вашите права, преди да обработим личните ви данни за нашите законни интереси. Не използваме вашите лични данни за дейности, при които нашите интереси отстъпват пред въздействието от това върху вас (освен ако имаме вашето съгласие или това се изисква или разрешава по друг начин от закона). Можете да получите допълнителна информация за начина, по който определяме нашите законни интереси спрямо всяко потенциално въздействие върху вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас.

  „Изпълнение на договор” означава обработването на вашите данни, когато това е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по ваше желание, преди да сключим такъв договор.

  „Спазване на правно или регулаторно задължение” означава обработване на личните ви данни, когато това е необходимо за спазване на наши законови или регулаторни задължения.

  V2 03 03 22