Sa ei ole lisanud tooteid oma ostukorvi.
Otsing
Eesti
 • English
 • Български
 • Hrvatski
 • Česky
 • Dansk
 • Eesti
 • Français
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Magyar
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Polski
 • Português (BR)
 • Português
 • Română
 • Русский
 • Slovenščina
 • Español
 • Svenska
 • Українська
£ British Pound
 • £ - British Pound
 • $ - US Dollar
 • € - Euro
Filters

Privaatsuspoliitika

Tere tulemast lugema ettevõtte Wild Thang Limited privaatsuspoliitikat.

Wild Thang Limited hindab sinu privaatsust ja on pühendunud sinu isikuandmete kaitsele. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas kaitseme sinu isikuandmeid, kui otsustad külastada PokerStarsi poe veebisaiti, mida haldab Wild Thang Limited (sõltumata külastamise asukohast), ja selgitab, millised on sinu privaatsusega seotud õigused ning kuidas seadus sind kaitseb.

 1. Tähtis teave ja kes me oleme

  Selle privaatsuspoliitika eesmärk

  Selle privaatsuspoliitika eesmärgiks on jagada teavet selle kohta, kuidas me sinult veebisaidi külastuse käigus saadud isikuandmeid kogume ja kasutame. Arvesse lähevad ka andmed, mis sa võid meile anda saidi vahendusel, kui liitud uudiskirjaga, tellid toote või avad meie juures konto. Meie sait ei ole mõeldud lastele ja me ei kogu laste kohta teadlikult andmeid. Selleks, et oleksid teadlik sellest, kuidas ja miks me sinuga seotud andmeid kasutame, on tähtis, et loed läbi nii selle privaatsuspoliitika kui ka kõik teised privaatsusteatised või õiglase töötlemise teatised, mida me võime jagada teatud olukordades, kui sinuga seotud andmeid kogume või töötleme. See privaatsuspoliitika täiendab teisi teatiseid ja ei ole nende osas ülimuslik.

  Vastutav töötleja

  Wild Thang Limited on PokerStarsi poe veebisaidi operaator ja vastutav töötleja (tuntud ka kui andmete töötleja) ja seda veebisaidil kaupade müügiga seoses kogutud isikuandmete osas. Wild Thang Limitedile viidatakse selles privaatsusteatises ühiselt kui „meie“ või „me“. Wild Thang Limited on asutatud ja registreeritud Ühendkuningriigis ja Iirimaal. Selle privaatsuspoliitika väljastajaks on Wild Thang Limited ning kui viitame selles privaatsuspoliitikas Wild Thang Limitedile või „meile“, tähendab see Wild Thang Limitedile, kes vastutab seoses PokerStarsi poe veebisaidiga sinu andmete töötlemise eest.

  Andmekaitseametnik

  Meie andmekaitseametnik (data privacy officer ehk DPO) vastutab selle eest, et kõik sinu selle privaatsuspoliitika kohta tekkida võivad küsimused saavad vastuse. Kui sul on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, sealhulgas kui soovid teha avalduse seadusest tulenevate õiguste kasutamiseks, võta ühendust andmekaitseametnikuga kasutades veebisaidil olevat kontaktvormi. Saidi kliendituge pakub Wild Thang Limitedi eest TSG Interactive Services Limited, ärinimega PokerStars (edaspidi „TSG“). TSG saab meilt sulle klienditoe pakkumiseks sinu isikuandmed.

  Kontaktandmed

  Meie täpsed andmed:
  Juriidilise isiku täisnimi: Wild Thang Limited
  Postiaadress: 331-337 Derby Road, Bootle, Liverpool L20 8LQ UK

  Kui sul on muresid, oleme tänulikud, kui annad meile võimaluse nende lahendamiseks. Kui sul on küsimusi, võta meiega ühendust kontaktvormi vahendusel. Sul on õigus teha igal ajal kaebus Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutusele, milleks on teabekaitse amet ehk Information Commissioner's Office (ICO, www.ico.org.uk).

  Poliitika muutmine

  Aeg-ajalt võime seda poliitikat muuta. Kõik edaspidi tehtud muutused ilmuvad sellel lehel. Selles privaatsuspoliitikas viimati tehtud uuendused on kirjas selle poliitika ülemises osas.

  Kolmanda poole lingid

  See veebisait võib sisaldada linke kolmanda poole veebilehtedele, lisandmoodulitele ja rakendustele. Nendele linkidele klõpsates või ühendusi aktiveerides võid anda kolmandatele osapooltele loa koguda või jagada sinuga seotud andmeid. Me ei oma nende kolmanda osapoolte veebisaitide üle kontrolli ega vastuta nende isikuandmete kaitse poliitikate eest. Kui lahkud meie veebisaidilt, soovitame tutvuda iga veebisaidi privaatsuspoliitikaga, mida külastad.

 2. Andmed, mida me sinu kohta kogume

  Isikuandmed või isiklik teave viitab igasugusele informatsioonile, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks. Sinna hulka ei kuulu andmed, kus identiteet on eemaldatud (anonüümsed andmed).

  Võime koguda, kasutada, hoida ja edastada erinevaid isikuandmeid, mis sa oled meile andnud meie saidi vahendusel, rakendusi kasutades, võttes meiega ühendust telefoni teel, e-kirjaga või muul viisil. Andmed oleme jaganud järgmiselt:

  • identiteedi andmete hulka kuuluvad eesnimi, keskmine nimi, neiupõlvenimi, perekonnanimi, kasutajanimi või mõni muu sarnane identifikaator;
  • kontaktandmete hulka kuuluvad arve saatmise aadress, kohaletoimetamise aadress, e-posti aadress ja telefoninumbrid;
  • finantsandmete hulka kuuluvad maksekaardi andmed;
  • tehinguandmete hulka kuuluvad üksikasjad maksete kohta, mille oled teinud sina või mis on tehtud sulle ning üksikasjad toodete kohta, mis sa oled meilt ostnud;
  • tehniliste andmete hulka kuuluvad internetiprotokolli (IP) aadress, sisselogimise andmed, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistus ja asukoht, brauseri lisandmoodulite tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm ning muu tehnoloogia su seadmes, mida sa selle veebisaidi vaatamiseks kasutad;
  • profiiliandmete hulka kuuluvad su kasutajanimi ja salasõna, kõik ostud ja tellimused, mis sa oled teinud;
  • kasutamise andmete hulka kuulub info selle kohta, kuidas sa meie saiti, tooteid ning teenuseid kasutad:
  • turunduse ja suhtluse andmete hulka kuulub info selle kohta, kuidas sa eelistad saada turundusteateid Wild Thang Limitedilt. Meie suhte vältel anna meile palun teada, kui su isikuandmed muutuvad. Kogume, kasutame ja jagame ükskõik millisel eesmärgil ka koondandmeid, näiteks statistilist või demograafilist infot. Koondandmed võivad olla tuletatud sinu isikuandmetest, kuid neid ei loeta seaduse silmis isikuandmeteks, sest need andmed ei avalikusta ei otseselt ega kaudselt sinu isikut.

  Me ei kogu sinu kohta erikategooriate isikuandmeid (sinna hulka kuulub sinu rass või rahvus, religioossed või filosoofilised tõekspidamised, seksuaalelu, seksuaalne orientatsioon, poliitilised vaated, ametiühingusse kuulumine, info sinu tervise kohta ning geneetilised ja biomeetrilised andmed). Samuti ei kogu me mingisugust teavet kriminaalkaristuste ega süütegude kohta.

  Kui sa ei anna meile isikuandmeid

  Kui peame seaduse või sinuga sõlmitud lepingu järgi koguma sinu kohta isikuandmeid ja sa ei jaga meiega küsitud teavet, võib juhtuda, et meil ei ole võimalik täita olemasolevat või sõlmida uut lepingut (näiteks saata sulle kaupa). Sellisel juhul võib juhtuda, et meil ei ole võimalik töödelda tootetellimust või peame meilt tellitud toote tühistama. Kui see juhtub, anname sellest sulle siis teada.

 3. Kuidas sinu isikuandmeid kogutakse?

  Otsene suhtlus. Võid anda meile teavet oma isiku ja finantsandmete kohta täites vormi või olles meiega ühenduses posti, telefoni, e-kirja teel või muul viisil. Sinna hulka loetakse isikuandmed, mis sa annad meile, kui:

  • tellid meilt tooteid;
  • avad meie veebisaidil konto;
  • liitud meie uudiskirjadega;
  • soovid, et saadaksime sulle turundusteateid; või
  • annad meile tagasisidet,

  automatiseeritud tehnoloogia või suhtluse vahendusel, kui kasutad meie veebisaiti, võime koguda automaatselt tehnilisi andmeid sinu seadme, veebilehitsemise ja selle mustrite kohta. Neid isikuandmeid kogume küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Võime saada sinult tehnilisi andmeid ka siis, kui külastad veebisaite, kus on kasutusel meie küpsised. Küpsiste kohta leiad täpsemat teavet alt.

  Kolmandad pooled või avalikud kättesaadavad allikad. Sinu isikuandmeid võime saada erinevatelt kolmandatelt pooltelt:

  • Tehnilisi andmeid järgmistelt pooltelt: analüütika pakkujad nagu väljaspool Euroopa Liitu asuv Google; ja
  • kontakt-, finants- ja tehinguandmed, mida annavad meile tehniliste-, maksete- ja tarnimisteenuste pakkujad Euroopa Liidus ja sealt väljaspool.
  • identiteedi- ja kontaktandmed andmevahendajatelt või kogujatelt.
  • identiteedi- ja kontaktandmed avalikult kättesaadavatest allikatest nagu Euroopa Liidus asuvad Companies House ja Electoral Register (valijate register).
 4. Kuidas me sinu isikuandmeid kasutame?

  Kasutame sinu isikuandmeid vaid siis, kui seadus seda lubab. Kõige sagedamini kasutame sinu isikuandmeid järgmistel juhtudel:

  • kui peame täitma lepingut, mida hakkame sõlmima või mille oleme sinuga juba sõlminud;
  • kui see on vajalik meie (või kolmanda osapoole) õigustatud huvides ja kui sinu huvid ja põhiõigused ei ole nende huvide osas ülimuslikud;
  • kui peame lähtuma õiguslikest või regulatiivsetest kohustustest;
  • äri või vara, mida me müüme (või võime müüa), ostjale (või võimalikule ostjale) tutvustamisel.

  Üldiselt ei tugine me sinu isikuandmete töötlemise õigusliku alusena nõusolekule. Kui peame küsima nõusolekut, on sul õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks võta meiega ühendust. Vastavalt alumisel punktile „Loobumine“, on sul võimalik tagasi võtta teatud turundusega seotud nõusolek.

  Palun tutvu allpool asuva paragrahvi ja tabeliga, kus on välja toodud täpsed eesmärgid, milleks me sinu andmeid kasutame.

  Mis eesmärgil me sinu isikuandmeid kasutame

  Alt leiad tabeliformaadis kirjelduse, millisel viisil kavatseme sinu isikuandmeid kasutada ja mis on selle õiguslik alus. Kui see on asjakohane, oleme välja toonud, milline on meie õigustatud huvi [õigustatud huvi määratluse leiad paragrahvist 10 (sõnastik)].

  Tähelepanu. Võime sinu isikuandmeid töödelda ka mitmel õiguslikul alusel. See sõltub sinu andmete kasutamise täpsest eesmärgist. Kui all asuvas tabelis on sinu isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid mitu ja soovid mõnes konkreetses olukorras täpsemalt teada, millist neist kasutame, võta meiega ühendust.

  Eesmärk/tegevus

  Andmetüüp

  Töötlemise õiguslik alus, sealhulgas õigustatud huvi

  Registreerida sind starsstore.com veebisaidil uue kasutajana

  (a) Identiteet
  (b) Kontakt

  Sinuga sõlmitud lepingu täitmine (lepingu täitmise määratluse leiad paragrahvist kümme (sõnastik)

  Sinu tellimuse töötlemine ja kohale toimetamine, sealhulgas:
  a) Maksete ja tasude haldamine
  b) Võlgnevuste sisse- ja tagasinõuded

  a) identiteet
  b) Kontakt
  c) Finants
  d) Tehing
  e) Turundus- ja kommunikatsioon

  a) Sinuga sõlmitud lepingu täitmine


  b) Vajalik meie õigustatud huvide jaoks (võlgnevuste tagasinõuete jaoks)

  Meie suhte haldamiseks, sealhulgas:
  a) sinu teavitamine meie tingimustest või privaatsuspoliitikas toimunud muutustest;


  b) küsimine, kas saaksid jätta arvustuse, tagasisidet või vastaksid küsimustikule.

  a) Identiteet
  b) Kontakt
  c) Profiil
  d) Turundus- ja kommunikatsioon

  a) Sinuga sõlmitud lepingu täitmine


  b) Vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks


  c) Vajalik meie õigustatud huvide jaoks (hoida meie andmed ajakohased ja uurida, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad).

  Hallata ja kaitsta meie äri ja seda veebisaiti (muu hulgas võib eesmärgiks olla tõrkeotsing, andmete analüüs, testimine, süsteemihooldus, klienditugi, andmetest teatamine ja nende majutus)

  a) Identiteet
  b) Kontakt
  c) Tehniline

  a) Vajalik meie õigustatud huvide jaoks (meie äri juhtimine, haldusabi ja IT-teenused, võrgu turvalisus, pettuste ennetamine ja äri ümberorganiseerimise või grupi ümberkorraldamise kontekstis).


  b) Vajalik õiguslike kohustuste täitmiseks (juriidilise või regulatiivse kohustuse täitmise definitsiooni leiad punktist kümme (sõnastik).

  Kasutada andmeanalüütikat, et täiustada meie veebisaiti, tooteid/teenuseid, turundust, kliendisuhteid ja kogemusi.

  a) Tehniline
  b) Kasutus

  Vajalik meie õigustatud huvide jaoks (defineerida meie toodete ja teenuste jaoks klienditüübid, hoida meie veebisait uuendatud ja asjakohane, arendada meie äri ja informeerida TSG turundusstrateegiat)

  Teha sulle soovitusi ja ettepanekuid toodete ja teenuste kohta, mis võiksid sulle huvi pakkuda.

  a) Identiteet
  b) Kontakt
  c) Tehniline
  d) Kasutus
  e) Profiil

  Vajalik TSG õigustatud huvide jaoks (et arendada nende tooteid/teenuseid ja aidata äril kasvada)

  Pakkuda sulle kliendituge

  a) Identiteet
  b) Kontakt
  c) Finants
  d) Tehingud
  e) Profiil

  a) Sinuga sõlmitud lepingu täitmine


  b) Vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks


  c) Vajalik meie õigustatud huvide jaoks (salvestada ja hallata suhtlust treeningeesmärgil, täiustada klienditoe teenust)

  Turundus

  Püüame sulle pakkuda valikuid seoses kindlate isikuandmete kasutamisega, eriti kui see puudutab turundust ja reklaami.

  Meie kampaaniapakkumised

  Võime kasutada sinu identiteedi, kontakt-, kasutus- ja profiiliandmeid, et kujundada arusaam sellest, mida me arvame, et sa soovid või vajad või mis võiks sulle huvi pakkuda. Sedasi otsustame, millised tooted ja teenused võiksid olla sulle asjakohased (kutsume seda turunduseks). Saad meilt turundusteateid, kui oled küsinud meilt teavet või ostnud meilt kaupa ning juhul, kui sa pole sellest turundusest keeldunud.

  Loobumine

  Võid igal hetkel paluda meil lõpetada sulle turundusteadete saatmine. Selleks võta meiega sulle sobival hetkel ühendust. Kui loobud nende turundusteadete saamisest, ei kehti see isikuandmete kohta, mis sa andsid meile toote ostmise, garantii registreerimise, tooteelamuse või muude tehingute käigus.

  Küpsised

  Selles privaatsuspoliitikas kasutame terminit „küpsis“ viitamaks küpsistele ja sarnastele tehnoloogiatele, mida kasutame teabe salvestamiseks (nt veebimajakad). Küpsis on lihtne tekstifail, mille veebisaidi server salvestab sinu arvutisse või mobiiliseadmesse (või muusse seadmesse). Küpsise sisu saab lugeda ainult selle salvestanud server. Iga küpsis on sinu veebibrauseris ainulaadne. See sisaldab anonüümset teavet, näiteks kordumatut tunnust ja veebisaidi nime ning mõningaid numbreid ja tähemärke.

  Peaaegu kõik veebisaidid ja rakendused, mida külastad, sealhulgas meie veebisaidid, kasutavad küpsiseid, et täiustada sinu kasutajakogemust, võimaldades veebilehel ja/või rakendusel sind „meelde jätta“ kas külastuse ajaks (kasutades „seansiküpsist“) või korduvateks külastusteks (kasutades „püsiküpsist“).

  Küpsiseid kasutatakse veebisaidi või rakenduse kasutamise täiustamiseks, näiteks võimaldades sul lehtede vahel tõhusalt liikuda ja salvestades sinu eelistused. Küpsised muudavad suhtluse sinu ja veebisaidi vahel kiiremaks ja lihtsamaks. Kui veebisait või rakendus ei kasuta küpsiseid, loetakse sind igale uuele lehele liikudes uueks külastajaks. Küpsiseid saab kasutada ka sihtreklaamide lubamiseks ja veebisaidi sirvimise analüüsimiseks.

  Küpsiste kohta üldiselt ja nende keelamise kohta saad täpsemalt lugeda siit.

  Oma seadmes leiduvate reklaamiküpsiste kohta saad täpsemat teavet. Siit saad need ka otse keelata.

  Eesmärgi muutumine

  Kasutame sinu isikuandmeid vaid sellel eesmärgil, milleks neid kogusime. Erandiks on vaid olukord, kui peame neid kasutama mingil muul põhjusel ja see vastab esialgsele eesmärgile. Kui soovid selgitust, kuidas andmete uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas esialgse eesmärgiga, võta meiega ühendust. Kui meil on vaja kasutada sinu isikuandmeid mingil muul eesmärgil, mis pole esialgse põhjusega seotud, anname sellest sulle teada ja selgitame, milline on taolise tegevuse õiguslik alus, mis lubab meil seda teha. Tähelepanu! Võime töödelda sinu isikuandmeid ilma sinu teadmiseta või nõusolekuta, kui see on vastavuses üleval toodud reeglitega ja see on seadusega nõutud või lubatud.

 5. Sinu isikuandmete avalikustamine

  Võime jagada sinu isikuandmeid järgmiselt välja toodud osapooltega. Põhjused leiad üleval paragrahvis 4 asuvast tabelist. Siseringi kolmandad osapooled, näiteks Wild Thang Limitedi töötajad, ametnikud ja juriidilised üksused. Välised kolmandad osapooled, teiste seas näiteks IT-spetsialistid, selle saidi varustajad ja allhankijad, kelle ülesandeks on tagada meie saidi ja rakenduste toimimine, ja kõik lepingud, mis me nende või sinuga sõlmime, teiste seas Communigator, Qualtrics, kullerfirmad sinu paki kohaletoimetamiseks (näiteks DHL, Royal Mail, DPD), World Pay, Stripe, PayPal Card Payment Solutions.

  Võime sinu isikuandmeid avalikustada ka TSG-le, et TSG saaks pakkuda kliendituge.

  Kolmandad osapooled, kellele otsustame müüa, anda edasi või kellega ühendada oma äri või varad. Teise võimalusena võime võtta üle mõne teise firma või nendega ühineda. Kui meie äri muutub, võivad uued omanikud kasutada sinu isikuandmeid vastavalt sellele privaatsuspoliitikale. Kõikidel kolmandatel pooltel on kohustus tagada sinu isikuandmete turvalisus ja nende käsitlemine peab toimuma vastavalt seadusele. Me ei luba meie kolmanda poole teenusepakkujatel kasutada sinu isikuandmeid nende endi seatud eesmärgil ja neil on lubatud töödelda sinu isikuandmeid vaid kindlatel eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele.

 6. Rahvusvahelised ülekanded

  Jagame sinu isikuandmeid Wild Thang Limitedi ja nende riikide vahel, kus me vastavalt Wild Thang Limitedi andmekaitse poliitikale tegutseme. Paljud riigid, kuhu me sinu isikuandmeid väljaspool EMP-d edastame, ei taga sinu isikuandmete kaitsmisel Euroopa Komisjoni heakskiidetud taset. Kus kasutame teatud teenusepakkujaid (vastavalt paragrahvile 5), võime kasutada kindlaid lepinguid, mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud. Tänu sellele on su isikuandmed kaitstud samal moel nagu Euroopas. Lisainfoks tutvu Euroopa Komisjoni dokumendiga „Kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimused“.

 7. Andmete turvalisus

  Oleme kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed, et ennetada olukordi, kus sinu isikuandmed lähevad kogemata kaduma, neid kasutatakse või neile pääseb ligi lubamatul moel, neid muudetakse või avalikustatakse. Lisaks on sinu isikuandmetele juurdepääs vaid nendel töötajatel, esindajatel, hankijatel ja teistel kolmandatel osapooltel, kellel on selleks äritegevuse raames vajadus. Nad töötlevad sinu isikuandmeid vaid vastavalt meie juhistele ja nad on kohustatud hoidma kõik andmed konfidentsiaalsed. Paigas on menetluskord, mida teha juhul, kui on kahtlus, et isikuandmete kaitset on rikutud. Sellisel juhul anname sellest sulle teada. Kui seadus kohustab, teavitame rikkumisest ka reguleerivat asutust.

 8. Andmete säilitamine

  Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse? Säilitame sinu isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik nende esialgse kogumise eesmärgi täitmiseks. Muu hulgas nii kaua, kui on vaja seadustest, raamatupidamisest või aruandekohustusest tulenevalt. Selleks, et selgitada välja isikuandmete säilitamise periood, võtame arvesse isikuandmete mahtu, sisu ja tundlikkust, võimalikku kahju, mis võib tekkida isikuandmete lubamatust kasutamisest või avalikustamisest, isikuandmete töötlemise eesmärki, kas seda eesmäkri on võimalik täita muul moel ning muid seadusest tulenevaid nõudeid. Kui oled end kirja pannud meie uudiskirjade nimekirja ja nõustunud saama meilt teateid, hoiame sinu isikuandmeid kuni kuus aastat. Pärast seda võtame sinuga ühendust ja küsime luba, kas võime jätkuvalt sinu isikuandmeid alles hoida ning sinuga ühendust võtta.

 9. Sinu seadusest tulenevad õigused

  Teatud juhtudel on sul vastavalt andmekaitseseadustele oma isikuandmete osas teatud õigused. Need õigused kehtivad ka Wild Thang Limitediga suheldes.

  Turundus

  Anname sulle teada (enne andmete kogumist), kui meil on plaanis kasutada sinu andmeid turunduseks.

  Andmete parandamine

  Kui annad meile teada, et isikuandmed, mis me sinu kohta teame, on puudulikud või valed, parandame või täiendame teavet esimesel võimalusel.

  Andmete kustutamine

  Sul on õigus taotleda isikuandmete kustutamist; sealhulgas kui me ei vaja andmeid enam sellel eesmärgil, milleks neid kogusime või kui töötlemise õiguslikuks aluseks on sinu antud nõusolek ja otsustad selle tagasi võtta.

  Kui taoline taotlus on meieni jõudnud, kustutame sinu isikuandmed ilma igasuguse põhjendamatu hilinemiseta. Erandiks on olukord, kus andmete säilitamine on seadusega vajalik ja lubatud. Kui jagasime sinu andmeid kolmanda osapoolega, võtame kasutusele mõistlikud meetmed, et teavitada neid sinu kustutamise soovist.

  Vastuväited töötlemisele

  Sul on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui põhineme andmete töötlemisel õigustatud huvile (või kolmanda osapoole õigustatud huvile) ja sinu olukord paneb sind esitama vastuväite sellel põhjusel andmete töötlemiseks, sest sul on tunne, et see mõjutab sinu põhiõigusi ja -vabadusi. Sul on õigus olla vastu ka sellele, kus me sinu isikuandmeid otseturunduse eesmärgil töötleme. Mõnel juhul võime näidata, et meil on mõjuv õiguslik alus sinu andmete töötlemiseks ja sellisel juhul on see sinu õigustest ja vabadustest ülim.

  Töötlemise piiramine

  Juhul, kui isikuandmed, mis me sinu kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, töötlemine ei ole seaduslik või kui sinu isikuandmed pole meile enam vajalikud, on sul õigus taotleda enda isikuandmete töötlemise peatamist, kuid et hoiaksime need sinu tarbeks alles. Kui töötlemine on piiratud, jätkame isikuandmete töötlemist vaid siis, kui oled sellega nõus või kui meil on selleks muu õiguslik alus.

  Ligipääs andmetele

  Sul on õigus näha andmeid, mida me oleme sinu kohta kogunud. Vastav taotlus on tavaliselt tasuta. Püüame edastada andmed küsitud formaadis, kuid võime küsida mõistlikku tasu lisakoopiate eest.

  Andmete ülekantavus

  Sul on õigus saada koopia isikuandmetest, mida oled meiega jaganud. Koopia antakse üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis. Kui see on tehniliselt võimalik, võime andmed otse mõnele teisele vastutavale töötlejale edasi saata. Kui soovid mõnda ülalmainitud õigustest kasutada, võta meiega ühendust.

  Üldiselt ei kaasne sellega tasu.

  Sa ei pea maksma lisatasu, et saada ligipääs oma isikuandmetele (või kasutada mõnda teist õigust). Küll aga võime küsida mõistlikku tasu, kui sinu taotlus on selgelt põhjendamatu, korduv või liigne. Nendel juhtudel võime ka sinu taotlusest keelduda.

  Õigus võtta nõusolek igal ajal tagasi

  Kui kasutame sinu isikuandmete töötlemiseks sinu antud nõusolekut, on sul õigus see nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Kuid see ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust, mis toimus enne, kui oma nõusoleku tagasi võtsid. Kui otsustad nõusoleku tagasi võtta, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda sulle teatud tooteid või teenuseid. Sellisel juhul anname sulle sellest nõusoleku tagasi võtmise hetkel teada.

  Mida võib meil olla sinult vaja

  Võime küsida sinult teatud andmeid, mis on vajalikud sinu isiku kinnitamiseks ja tagamaks, et saad kasutada enda õigust andmetele juurdepääsuks (või et saaksid teostada oma muid õiguseid). Tegemist on turvalisuse meetmega, mis tagab, et sinu isikuandmeid ei avalikustata ühelegi isikule, kellel pole õigust neid saada. Selleks, et saaksime sulle kiiremini vastata, võime sinuga ühendust võtta ja küsida sinu taotluse kohta lisateavet.

  Vastamise ajaline piirang

  Proovime vastata kõikidele õigustatud taotlustele ühe kuu jooksul. Mõnikord võib vastus võtta kauem kui kuu, kuid seda vaid juhul, kui tegemist on väga keerulise olukorraga või kui oled teinud mitu taotlust. Sellisel juhul anname sellest sulle teada ja hoiame sind kursis.

 10. Mõisted

  ÕIGUSLIK ALUS

  Õigustatud huvi viitab meie äri huvidele, et anda meile (või kolmandale osapoolele) võimalus hallata ja korraldada oma äri nii, et me saaksime sulle pakkuda parimat teenust/toodet ja parimat ning kõige turvalisemat kogemust. Enne, kui töötleme meie õigustatud huvi alusel sinu isikuandmeid, võtame arvesse ja tasakaalustame mõju, mis sellel võib sulle ja (nii positiivne kui ka negatiivne) su õigustele olla. Me ei kasuta sinu isikuandmeid tegevusteks, mille mõju sulle kaalub üles meie huvid (erandiks on vaid olukorrad, kus meil on sinu luba või on see vastavalt seadusele lubatud või nõutud). Kui soovid lisateavet selle kohta, kuidas me hindame oma õigustatud huvi seoses sellega, millist mõju võivad teatud tegevused sulle avaldada, võta meiega ühendust.

  Lepingu täitmine viitab sinu andmete töötlemisele, kui see on vajalik lepingu (kus sina oled üks pooltest) täitmiseks või enne taolise lepingu sõlmimist.

  Juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmine tähendab, et sinu isikuandmeid töödeldakse, kui see on vajalik meie juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

  V2 03 03 22