Váš nákupní košík je prázdný.
Hledat
Česky
 • English
 • Български
 • Hrvatski
 • Česky
 • Dansk
 • Eesti
 • Français
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Magyar
 • Italiano
 • Polski
 • Português (BR)
 • Português
 • Română
 • Русский
 • Español
 • Svenska
 • Українська
$ US Dollar
 • £ - British Pound
 • $ - US Dollar
 • € - Euro
Filters

pro cookies

Upozornění na cookies

Měli byste vědět, že když přistupujete k našemu obsahu, produktům a službám nebo je využíváte, můžeme prostřednictvím cookies a podobných technologií shromažďovat informace z vašich zařízení. Cookies mají mnoho různých funkcí a často zlepšují váš uživatelský zážitek. Účelem těchto Zásad je vysvětlit následující:

Co jsou cookies a podobné technologie?
Proč cookies využíváme?
Jak cookies používáme?
Jak můžete použití cookies kontrolovat?
Jak můžete spravovat své preference pro cookies?
Co se stane při používání technologie Adblocker?
Jak nás kontaktovat

Co jsou cookies a podobné technologie?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek stahují do vašeho zařízení. Při každé další návštěvě téhož serveru posílá váš webový prohlížeč tyto soubory cookies zpět původní webové stránce nebo jiné stránce, která tato cookies pozná. Webové majáky jsou malé obrazové soubory (také známé jako „pixelové tagy“ nebo „čisté gify“), které obvykle značí, že si uživatel otevřel webovou stránku, zobrazil si nějaký obsah nebo na něco klikl, a to pro analýzu využívání našich webových stránek. Flash cookies jsou lokálně uložené plug-iny webového prohlížeče, pomocí kterých se na webové stránky přidává interaktivní a multimediální obsah. Mobilní aplikace mohou na mobilních platformách, jako třeba Apple iOS nebo Android, využívat zařízení, mechanismy nebo technologie, které mají funkci cookie.

Termíny „cookies“ nebo „podobné technologie“ můžeme v našich zásadách libovolně zaměňovat, přičemž budeme odkazovat na veškeré technologie, které můžeme využít pro ukládání dat ve vašem prohlížeči či zařízení nebo které umožňují sběr osobních údajů a pomáhají nám identifikovat vás způsobem, který je popsaný v sekci „Jak cookies používáme?“

Jak lze používání cookies kontrolovat, zjistíte zde. Více informací o cookies se dočtete na www.allaboutcookies.org.

Proč cookies využíváme?

Cookies jsou velmi užitečná a mohou sloužit k mnoha různým účelům. Cookies využívají naše webové stránky k vylepšení vašeho online zážitku a k nabízení vhodného obsahu a funkcí a jejich efektivnějšímu fungování.

Dočasná cookies, trvalá cookies a místní úložiště využíváme pro provoz různých funkcí napříč našimi stránkami.

Dočasná cookies se stahují do vašeho zařízení jen na dobu, po kterou si prohlížíte určitou webovou stránku, a tato cookies vám umožňují se efektivněji pohybovat mezi stránkami nebo umožňují webové stránce pamatovat si vaše preference. Trvalá cookies mohou pomoci webovým stránkám zapamatovat si návštěvníka, který se na ně vrací, nebo vám zobrazovat reklamy, které odpovídají vašim zájmům. Lokálně uložené textové soubory se přes váš webový prohlížeč nepřenášejí. Přistupujete k nim jen vy sami při používání aplikací na vašem zařízení.

Vývojové nástroje (Software Development Kits, tzv. SDK) jsou vestavěné části aplikací třetích stran umožňující fungování operačních systémů, jako je Apple iOS. Mohou se ukládat na vaše zařízení. Ačkoliv se SDK běžně používají u mobilních aplikací, je možné je použít i na webových stránkách nebo jiných digitálních platformách.

Jak cookies používáme?

Při návštěvě našich webových stránek se cookies ukládají do vašeho zařízení dvěma způsoby. Cookies, která umisťujeme my jako provozovatel sítě, se nazývají cookies „první strany“. Cookies může na vaše zařízení umístit také někdo jiný než my. Takovým cookies se říká „cookies třetích stran“. Mezi příklady použití cookies třetích stran patří sběr informací o obvyklém chování při používání prohlížeče a poskytování cíleného obsahu.

Ačkoliv mohou mít cookies první strany i třetích stran různá využití, cookies využívaná námi spadají do jedné ze čtyř následujících hlavních kategorií:

 • Nezbytně nutná cookies
 • Funkční cookies
 • Výkonová cookies
 • Marketing třetí strany / Cílená cookies

Níže naleznete více informací o těchto kategoriích cookies, včetně jejich účelu a zda tato cookies shromažďují vaše osobní údaje:

Typ cookies

Nezbytně nutná cookies

Účel

Tato cookies jsou nezbytně nutná pro pohyb na našich webových stránkách a k použití funkcí, které jste si vyžádali během návštěvy stránek. Používají se, abychom vám (uživateli) mohli poskytovat obsah a také produkty a služby, které jste si vyžádali.

Další informace

Tato cookies jsou zásadní při stahování nebo streamování, abyste se mohli pohybovat na našich webových stránkách, při používání jejich funkcí a umožňují vám návrat na již dříve navštívené stránky.

Zde je několik příkladů využití nezbytně nutných cookies:

 • Určují pozici informací na vašem zařízení nebo obrazovce, abyste naše webové stránky viděli a mohli je používat;
 • Umožňují, abyste zůstali přihlášeni při používání našich webových stránek a nemuseli se znovu přihlašovat při každé návštěvě;
 • Pamatují si a aktualizují vaše volby.

Tato cookies si pamatují vaše preference a uživatelské jméno pouze při aktuální návštěvě.

Shromažďování dat

Ano, některá cookies shromažďují vaše osobní údaje, aby mohla fungovat. Mohou shromažďovat následující osobní údaje:

 • IP adresa
 • Údaje o poloze
 • Určení, že jste přihlášeni na našich webových stránkách

Doba trvání cookies

Tato cookies se při uzavření vašeho webového prohlížeče smažou. Jak lze používání cookies kontrolovat, zjistíte zde.

Typ cookies

Funkční cookies

Účel

Tato cookies dokáží rozpoznat váš návrat na naše webové stránky, umožňují nám pamatovat si vaše volby a poskytovat vám vylepšené funkce. Také zlepšují funkčnost našich webových stránek tím, že ukládají vaše preference. Funkční cookies zaznamenávají informace o vašich volbách (např. preferovaný jazyk) a umožňují nám poskytovat vám vhodnější funkce.

Další informace

Zde je několik příkladů použití funkčních cookies:

 • Slouží k zapamatování si vašich preferencí a nastavení, např. jazyka, polohy a marketingových preferencí, od vaší poslední návštěvy;
 • Pamatují si volby;
 • Pamatují si, zda jste na našich webových stránkách použili konkrétní produkt;
 • Zobrazují vám relevantní odkazy na související články.

Shromažďování dat

Některá z těchto cookies shromažďují vaše osobní údaje, aby nám umožnily poskytovat vám služby uvedené výše.

Doba trvání cookies

Funkční cookies vyprší maximálně za 2 roky. Funkční cookies můžete kdykoliv před vypršením jejich platnosti vymazat z historie svého prohlížeče. Jak lze používání cookies kontrolovat, zjistíte zde.

Typ cookies

Výkonová cookies

Účel

Tato cookies se používají ke shromažďování informací o používání webových stránek. Taková cookies pak slouží k poskytování souhrnných statistik ohledně návštěvníků našich webových stránek. Tyto statistiky slouží k interním účelům, pomáhají nám testovat a zlepšovat výkon našich webových stránek, abychom mohli poskytovat lepší uživatelský zážitek.

Další informace

Zde je několik příkladů využití výkonových cookies:

 • Poskytují statistiky o tom, jak je náš web využíván;
 • Poskytují informaci o tom, jak jsou naše reklamy efektivní;
 • Vyhodnocují chyby během uživatelského zážitku.

Navíc využíváme množství nástrojů k vyhodnocování souhrnných informací z cookies pro analytické účely na našich stránkách včetně, Google Analytics a Maximizer.

Shromažďování dat

Ačkoliv vás tato cookies neidentifikují, dokud nejste přihlášeni, shromažďují informace o vašem prohlížeči a anonymní data za účely uvedenými výše.

V některých případech spravují tato cookies třetí strany jako např. Google Analytics. Tyto třetí strany nemohou taková cookies využívat za žádným jiným účelem, než je stanoven výše. Nejsou schopni pomocí těchto cookies nikoho identifikovat.

Doba trvání cookies

Výkonová cookies mají různou dobu platnosti. Některá výkonová cookies se smažou hned, jak zavřete svůj prohlížeč, zatímco jiná jsou platná na neurčito. Taková cookies můžete kdykoliv smazat v nastavení svého prohlížeče. Jak lze používání cookies kontrolovat, zjistíte zde.

Typ cookies

Marketing třetí strany / Cílená cookies

Účel

Tato cookies se používají k poskytování reklam od skupiny Flutter Entertainment plc založených na vašich zájmech.

Také omezují to, kolikrát můžete vidět stejnou reklamu, a pomáhají měřit efektivnost reklamních kampaní.

Další informace

Tato cookies zaznamenávají vaši návštěvu na našich webových stránkách, navštívené stránky a produkty, které jste si vybrali. Tyto informace využijeme k tomu, aby se vám náš web i reklamy zobrazovaly více uzpůsobené vašim zájmům. Za tímto účelem a kvůli měření efektivnosti reklamních kampaní můžeme tyto informace sdílet také s třetími stranami.

Cílená cookies se též používají pro:

 • Shromažďování informací o chování v prohlížeči za účelem poskytování cíleného obsahu webu a cílené reklamy;
 • Odkazování na sociální média a blogy, které mohou využít informace o vaší návštěvě k poskytování cílené reklamy;
 • Poskytování informací o vaší návštěvě inzerentům, aby vám ukazovat reklamy, které by vás mohly zajímat;
 • Poskytování obsahu a marketingové komunikace zaměřené na vaše zájmy podle informací z vaší návštěvy;
 • Geotargeting, který umožňuje zobrazení našich reklam na webových stránkách třetích stran na základě vaší geolokace;
 • Oslovování uživatelů, kteří stránky již jednou navštívili (tzv. site retargeting). Retargetingový pixel (malá jednotka kódu) na naší webové stránce zanechá v prohlížeči uživatele cookie, což způsobí zobrazení, nebo naopak nezobrazení reklamy ve chvíli, kdy navštívíte určitou stránku v rámci retargetingové sítě (např. Google Display Network);
 • Retargeting vyhledávání, což umožňuje zobrazení našich reklam na webových stránkách třetích stran na základě vašeho předchozího vyhledávání na webu;

Shromažďování dat

Třetí strany (mimo jiné reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analýzy webového provozu) také mohou používat cookies na našich webových stránkách. Tato cookies jsou obvykle analytická/výkonová nebo se jedná o cílená cookies. Berte prosím na vědomí, že v tomto případě se neshromažďují žádné osobní údaje. Inzerent není schopen propojit cookie se jménem, adresou a osobními údaji konkrétní osoby.

Tato cookies umisťují reklamní sítě třetích stran s naším svolením.

Doba trvání cookies

Cookies třetích stran mají různou dobu platnosti. Některá cookies vyprší do 13 měsíců od poslední aktualizace. Informace o tom, jak můžete změnit nastavení svého souhlasu s používáním cookies, naleznete zde.

Jak můžete použití cookies na svém zařízení kontrolovat?

Změnou v nastavení svého prohlížeče můžete zablokovat některá nebo všechna cookies. Pokyny naleznete ve svém webovém prohlížeči. Pro usnadnění uvádíme níže odkazy na pokyny, jak odstranit a smazat cookies v těch nejběžnějších webových prohlížečích. Upozorňujeme, že pokud na webu zablokujete cookies, nemusí některé nebo všechny funkce webu správně fungovat:

Některé platformy pro mobilní telefony umožňují uživatelům sdílet správu údajů třetích stran v obchodě s aplikacemi. Pokud je tato možnost povolena, naše aplikace nebudou údaje třetím stranám poskytovat. Uživatelé mobilních telefonů naleznou návod, jak zablokovat sledovací technologie třetích stran v aplikacích nebo ve svém mobilním prohlížeči, v manuálu k telefonu. Pro více informací ohledně chování online reklamních cookies a jejich vypnutí prosím přejděte na tento odkaz www.youronlinechoices.eu.

Jak můžete spravovat své preference pro cookies?

Pokud chcete změnit nastavení soukromí na této webové stránce, navštivte prosím naši platformu pro správu souhlasu.

Upozorňujeme, že pokud změníte a odstraníte svůj souhlas s určitou skupinou cookies, mohou tato cookies stále zůstat na vašem zařízení. Nebudou však aktivní a nebudeme z nich shromažďovat informace. Pro více informací o tom, jak odstranit cookies z vašeho zařízení, přejděte pod otázku „Jak můžete použití cookies kontrolovat“.

Co se stane při používání technologie Adblocker?

Pokud používáte technologii blokování reklam (tzv. adblocker), berte na vědomí, že některé adblockery mohou blokovat naši schopnost nabízet vám možnost spravovat svá cookies a využívat bohatý uživatelský zážitek, který přinášíme. Jestli chcete opět pokračovat v zážitku naplno, vypněte prosím svou technologii blokující reklamy a zkontrolujte nastavení cookies přes naše Upozornění na cookies.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak cookies využíváme, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

06/03/2022