Váš nákupní košík je prázdný.
Hledat
Česky
 • English
 • Български
 • Hrvatski
 • Česky
 • Dansk
 • Eesti
 • Français
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Magyar
 • Italiano
 • Polski
 • Português (BR)
 • Português
 • Română
 • Русский
 • Español
 • Svenska
 • Українська
$ US Dollar
 • £ - British Pound
 • $ - US Dollar
 • € - Euro
Filters

Ochrana soukromí

Vítejte u Ochrany soukromí společnosti Wild Thang Limited.

Společnost Wild Thang Limited respektujte vaše soukromí a zavázala se chránit vaše osobní údaje. Tato Ochrana soukromí uvádí informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když navštívíte webovou stránku Obchodu PokerStars, jejíž hosting a údržbu provádí společnost Wild Thang Limited (bez ohledu na to, odkud ji otevřete). Také se zde dozvíte svá práva na soukromí a způsob, jakým vás chrání zákon.

 1. Důležité informace a něco o nás

  Účel této Ochrany soukromí

  Účelem této Ochrany soukromí je poskytnout vám informace o tom, jak sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje při používání naší sítě, včetně všech údajů, které nám můžete poskytnout prostřednictvím naší sítě při přihlášení se k odběru našeho zpravodaje, nákupu zboží nebo založení účtu. Naše síť není určena dětem a my vědomě nesbíráme žádné údaje týkající se dětí. Abyste měli úplnou znalost toho, jak a kdy vaše osobní údaje používáme, je nezbytné, abyste si přečetli tuto Ochranu soukromí společně s dalšími dokumenty o Ochraně osobních údajů, které vám můžeme poskytnout při speciálních příležitostech, kdy sbíráme nebo zpracováváme vaše osobní údaje. Tato Ochrana soukromí doplňuje další dokumenty. Jejím cílem není je nahradit.

  Správce

  Společnost Wild Thang Limited provozuje stránky Obchodu PokerStars a je jejím správcem (také správce údajů) s ohledem na osobní údaje získané v souvislosti s prodejem zboží, který se uskuteční přes webovou stránku. Společnost Wild Thang Limited je v rámci této Ochrany soukromí souhrnně uvedena jako „my“, „nás“, „nám“ nebo „náš“. Společnost Wild Thang Limited je zapsána a registrována v UK a IE. Tato Ochrana soukromí je vydána jménem společnosti Wild Thang Limited, takže pokud je v rámci této Ochrany soukromí uveden název společnosti Wild Thang Limited, „my“, „nás“, „nám“ nebo „náš“, je tím myšleno, že společnost Wild Thang Limited je zodpovědná za zpracování vašich údajů v souvislosti s webovou stránkou Obchod PokerStars.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je zodpovědný za monitorování otázek souvisejících s touto Ochranou soukromí. Pokud máte k této Ochraně soukromí jakékoli dotazy, včetně jakýchkoli požadavků na využití svých zákonných práv, kontaktujte prosím DPO prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce. Zákaznickou podporu na této síti provozuje TSG Interactive Services Limited, obchodující jako PokerStars („TSG“) jménem společnosti Wild Thang Limited. Aby vám mohla poskytovat Zákaznickou podporu, obdrží od nás společnost TSG vaše osobní údaje.

  Kontaktní údaje

  Naše úplné údaje jsou:
  Celé jméno právnické osoby: Wild Thang Limited
  Poštovní adresa: 331-337 Derby Road, Bootle, Liverpool L20 8LQ UK

  Pokud máte jakékoli obavy, rádi bychom je vyřešili co nejdříve. Pokud se na nás chcete obrátit s jakýmikoliv svými obavami, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře. Kdykoliv můžete vznést stížnost u Information Commissioner's Office (ICO), orgánu dohledu v záležitostech Ochrany osobních údajů pro Spojené království (www.ico.org.uk).

  Změny pravidel

  Čas od času můžeme tato pravidla měnit nebo aktualizovat. Všechny budoucí změny budou zveřejněny na této stránce. Datum poslední aktualizace těchto pravidel Ochrany soukromí najdete v horní části těchto pravidel.

  Odkazy třetích stran

  Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky, plug-iny a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo umožněním těchto spojení můžete třetím stranám umožnit shromažďování nebo sdílení vašich dat. Webové stránky těchto třetích stran nemáme pod kontrolou a neneseme zodpovědnost za jejich prohlášení o Ochraně osobních údajů. Pokud opustíte naše webové stránky, doporučujeme vám přečíst si Ochranu soukromí na každé webové stránce, kterou navštívíte.

 2. Údaje, které o vás shromažďujeme

  Osobní údaje nebo osobní informace jsou informace o jednotlivci, které mohou danou osobu identifikovat. Nezahrnuje to údaje, ze kterých byla identita odebrána (anonymní údaje).

  Můžeme sbírat, využívat, ukládat a přenášet různé druhy osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím naší sítě, používáním našich aplikací nebo při telefonní, e-mailové nebo jiné komunikaci s námi. Řadíme je do skupin takto:

  • Údaje o identitě zahrnují jméno, prostřední jméno, jméno za svobodna, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor.
  • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, adresu dodání, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
  • Finanční údaje zahrnují údaje o platební kartě.
  • Transakční údaje zahrnují údaje o platbách od vás a vám a další údaje o produktech, které jste si od nás zakoupili.
  • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časové zóny a místa, typy a verze plug-inů v prohlížeči, operační systém a platformu a další technologie v zařízení, které používáte k přístupu na tuto webovou stránku.
  • Profilové údaje zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy nebo objednávky, které jste učinili.
  • Údaje o používání zahrnují údaje o tom, jak používáte naši stránku a produkty a služby.
  • Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference ohledně marketingových materiálů od společnosti Wild Thang Limited. Pokud se vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi změní, informujte nás prosím. Také za různým účelem sbíráme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale ze zákona nejsou považovány za osobní údaje, protože tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalují vaši identitu.

  Neshromažďujeme o vás žádné speciální kategorie osobních údajů (to zahrnuje údaje o vaší rase nebo původu, náboženském nebo filosofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdraví a genetické či biometrické údaje). Také neshromažďujeme žádné údaje o odsouzeních a trestných činech.

  Pokud nám osobní údaje neposkytnete

  Osobní údaje musíme shromažďovat ze zákona nebo na základě smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou, a pokud nám osobní údaje na vyžádání neposkytnete, nemusí být možné, abychom dodrželi smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou nebo kterou chceme uzavřít (například proto, abychom vám dodali zboží). V takovém případě nemusí být zpracovaní vaší objednávky zboží možné nebo budeme muset vaši objednávku zrušit, ale o takové situaci vás budeme včas informovat.

 3. Jak sbíráme vaše osobní údaje?

  Přímá interakce. Své údaje o identitě, kontaktní a finanční údaje nám můžete poskytnout ve formulářích nebo v komunikaci prostřednictvím pošty, telefonu, e-mailu či jinak. To zahrnuje osobní údaje, které nám poskytnete při:

  • uzavírání objednávky našich produktů;
  • zakládání účtu na našich webových stránkách;
  • přihlášení k zasílání našich novinek;
  • požadavku na zasílání marketingových materiálů; nebo
  • když nám poskytnete zpětnou vazbu.

  Automatizované technologie nebo interakce. Při vaší interakci s naší webovou stránkou můžeme automaticky shromažďovat Technické údaje o vašem vybavení, akcích a jednání v prohlížeči. Tyto osobní údaje sbíráme prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií. Díky našim cookies o vás také můžeme obdržet Technické údaje, pokud navštívíte jiné webové stránky využívající stejné cookies. Další podrobnosti o cookies naleznete níže.

  Třetí strany a veřejně dostupné zdroje. Jak je uvedeno níže, můžeme od vás obdržet osobní údaje od různých třetích stran:

  • Technické údaje od následujících stran: poskytovatelů analýz, jako je Google, se sídlem mimo EU; a
  • Kontaktní, Finanční a Transakční údaje od technických, platebních a doručovacích služeb se sídlem v EU i mimo EU.
  • Identifikační a Kontaktní údaje od obchodníků s údaji a správců údajů.
  • Identifikační a Kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou obchodní rejstříky a registry voličů se sídlem v EU.
 4. Jak využíváme vaše osobní údaje

  Vaše osobní údaje budeme využívat pouze v souladu se zákonem. Vaše osobní údaje většinou využíváme v následujících případech:

  • když potřebujeme splnit smlouvu, kterou s vámi chceme uzavřít nebo kterou jsme uzavřeli;
  • když je to nutné na základě našeho oprávněného zájmu (nebo zájmu třetí strany) a není to v rozporu s vašimi zájmy a základními právy;
  • když je to nutné ke splnění zákonných povinností nebo povinností k regulátorovi; a
  • pro kupce (nebo možného kupce) podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo zamýšlíme prodat).

  Obecně při zpracování vašich osobních údajů pro nás není právním základem souhlas. Tam, kde souhlas právním základem je, máte právo svůj souhlas kdykoliv zrušit tak, že se na nás obrátíte. Můžete také zrušit konkrétní marketingový souhlas, jak je uvedeno v části Odhlášení níže.

  Podívejte se prosím níže na odstavec a tabulku, kde najdete konkrétní účely, pro které vaše údaje využíváme.

  Účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje

  Ve formě tabulky jsme níže uvedli popis všech způsobů, jakými plánujeme využívat vaše osobní údaje, a na základě jakých zákonů tak budeme činit. Také jsme určili naše oprávněné zájmy (definici oprávněného zájmu naleznete v článku 10 (Glosář)).

  Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu více než jednoho právního zájmu v závislosti na určitém účelu, pro který vaše údaje využíváme. Pokud potřebujete podrobnosti k určitému právnímu zájmu, o který se opíráme při zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy je v tabulce níže uveden více než jeden důvod, neváhejte nás kontaktovat.

  Účel/Aktivita

  Typ údajů

  Zákonný důvod pro zpracování včetně základu oprávněného zájmu

  K vaší registraci jako nového zákazníka na webové stránce starsstore.com

  (a) Identita
  (b) Kontakt

  Splnění smlouvy s vámi (definici Splnění smlouvy naleznete v článku 10 (Glosář))

  Pro zpracování a doručení vaší dodávky, což zahrnuje:
  (a) Správu plateb, poplatků a cen
  (b) Výběr a vymáhání peněz, které nám dlužíte

  (a) Identita
  (b) Kontakt
  (c) Finance
  (d) Transakce
  (e) Marketing a Komunikace

  (a) Splnění smlouvy s vámi
  (b) Nezbytné pro oprávněné zájmy (vymáhání splatných dluhů)

  Pro správu vztahu s námi, což zahrnuje:
  (a) Upozornění na změny našich podmínek a Ochrany osobních údajů
  (b) Požadavky na poskytnutí hodnocení, zpětné vazby nebo vyplnění dotazníku

  (a) Identita
  (b) Kontakt
  (c) Profil
  (d) Marketing a Komunikace

  (a) Splnění smlouvy s vámi
  (b) Nutnost splnit zákonné povinnosti
  (c) Nezbytné pro oprávněné zájmy (udržení aktuality záznamů a studium toho, jak zákazníci využívají naše produkty/služby)

  K řízení a Ochraně našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportování a ukládání dat)

  (a) Identita
  (b) Kontakt
  (c) Technické

  (a) Nezbytné pro oprávněné zájmy (provozování našeho podnikání, poskytování administrativních a IT služeb, bezpečnost sítě, Ochrana před podvody a v kontextu reorganizace skupiny nebo výkonu restrukturalizace skupiny)
  (b) Nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (definici nutnosti splnit zákonné povinnosti naleznete v článku 10 (Glosář))

  Analýzu dat využíváme pro zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a jejich zkušeností

  (a) Technické
  (b) Používání

  Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (určení typů zákazníků pro naše produkty a služby, udržování webových stránek aktualizovaných a relevantních, rozvoj našeho podnikání a informování o marketingové strategii)

  K zasílání návrhů a doporučení k zboží a službám, které vás mohou zajímat

  (a) Identita
  (b) Kontakt
  (c) Technické
  (d) Používání
  (e) Profil

  Nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti TSG (k vývoji našich produktů/služeb a rozšiřování našeho podnikání)

  Poskytování zákaznické podpory

  (a) Identita
  (b) Kontakt
  (c) Finance
  (d) Transakce
  (e) Profil

  (a) Splnění smlouvy s vámi
  (b) Nutnost splnit zákonné povinnosti
  (c) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (udržení aktuality záznamů a studium toho, jak zákazníci využívají naše produkty/služby)

  Marketing

  Usilujeme o to, abychom vám poskytovali možnost volby, jak budou vaše osobní údaje využívány, a to zejména v oblasti marketingu a reklamy.

  Naše akční nabídky

  Můžeme využívat vaše Identifikační, Kontaktní a Technické údaje, Údaje o používání a Profilové údaje, abychom si udělali názor na to, co byste mohli chtít nebo potřebovat nebo co by vás mohlo zaujmout. Tímto způsobem se rozhodujeme, jaké produkty či nabídky by vás mohly zajímat (nazýváme to marketing). Pokud jste si od nás tyto informace vyžádali nebo jste u nás zakoupili zboží, budete od nás dostávat materiály marketingové komunikace, pokud jste si v těchto případech nezvolili to, aby vám zasílány nebyly.

  Odhlášení

  Můžete se na nás kdykoliv obrátit a požádat o ukončení zasílání našich marketingových zpráv. Když požádáte o ukončení zasílání marketingových zpráv, nebude se to vztahovat na osobních údaje, které nám poskytnete v souvislosti se zakoupením produktu, registrací záruky, vyzkoušením produktu nebo jinou transakcí.

  Cookies

  V této Ochraně soukromí používáme výraz „cookie“, který zahrnuje soubory cookie a podobné technologie, jež využíváme k ukládání informací (jako např. webové majáky). Cookie je jednoduchý textový soubor, který na vašem počítači nebo mobilním (či jiném) zařízení ukládá webový server, který je jako jediný schopen obsah tohoto souboru cookie znovu otevřít a přečíst. Každý soubor cookie je pro váš webový prohlížeč unikátní. Obsahuje anonymní informace, jako např. unikátní identifikátor, název webové stránky a několik číslic a znaků.

  Téměř všechny vámi navštívené webové stránky a aplikace včetně našich webových stránek využívají souborů cookie ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti tím, že dané webové stránce a/nebo aplikaci umožní si vás „zapamatovat“, buď po dobu vaší návštěvy (tzv. „dočasné cookie“, nebo pro opakované návštěvy (tzv. „trvalé cookie“).

  Soubory cookie se používají ke zlepšení zkušenosti s webovou stránkou nebo aplikací např. tím, že vám umožní efektivně přecházet mezi stránkami nebo ukládat vaše preference. Díky souborům cookie je interakce mezi vámi a webovou stránkou rychlejší a snadnější. Pokud webová stránka nebo aplikace nepoužívá soubory cookies, bude si pokaždé při přechodu na novou stránku myslet, že jste zde poprvé. Soubory cookie lze také využít na cílenou reklamu a analýzu prohlížení webových stránek.

  Více o souborech cookies obecně a o tom, jak je ve vašem prohlížeči vypnout, můžete zjistit zde.

  Více o tom, jaké reklamní soubory cookies se na vašem zařízení nachází, a jak je vypnout, zjistíte zde.

  Změna účelu

  Vaše osobní údaje budeme využívat pouze k účelům, pro které jsme je shromáždili, pokud důvodně nezjistíme, že je potřebujeme využít za jiným účelem, který je v souladu s původním účelem. Pokud potřebujete vysvětlení, jak je zpracování pro nový účel v souladu s původním účelem, kontaktujte nás prosím. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat využít k nesouvisejícímu účelu, upozorníme vás a vysvětlíme vám právní důvody, které nám to umožňují. Upozorňujeme, že v souladu s výše uvedeným můžeme vaše osobní údaje zpracovat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, pokud to dovoluje nebo vyžaduje zákon.

 5. Odtajnění vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje může být nutné sdílet se stranami uvedenými níže pro účely uvedené v tabulce v článku 4 výše. Jsou to interní třetí strany, jako jsou zaměstnanci nebo zástupci a právnické osoby v rámci společnosti Wild Thang Limited. Jsou to externí třetí strany, včetně specialistů IT podpory, dodavatelů a subdodavatelů pro fungování této sítě, do našich žádostí a smluv, které s nimi nebo s vámi uzavřeme, včetně společností Communigator, Qualtrics, dodavatelských společností, které dodají vaše objednávky (jako jsou DHL, Royal Mail, DPD), World Pay, Stripe , PayPal Card Payment Solutions.

  Vaše osobní údaje také poskytujeme společnosti TSG, aby vám mohla poskytovat zákaznickou podporu.

  Třetím stranám, kterým můžeme prodat část našeho podnikání nebo aktiv nebo je na ně převést nebo s nimi sloučit. Další možností je, že získáme jiné firmy nebo se s nimi sloučíme. Pokud dojde v našem podnikání ke změně, noví majitelé mohou vaše osobní údaje využívat stejným způsobem, jako je uvedeno v této Ochraně soukromí. Po všech třetích stranách požadujeme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a nakládaly s nimi v souladu se zákonem. Poskytovatelům služeb třetích stran nepovolujeme využívání vašich osobních údajů k jejich vlastním účelům a zpracování vašich osobních údajů jim povolujeme pouze pro určené účely v souladu s našimi pokyny.

 6. Mezinárodní přenosy

  Vaše osobní údaje sdílíme se společností Wild Thang Limited a mezi zeměmi, ve kterých podnikáme, podle zásad o Ochraně osobních údajů společnosti Wild Thang Limited. Mnoho zemí, do kterých můžeme převést vaše osobní údaje mimo EHP, nemá odpovídající stupeň ochrany osobních údajů schválený Evropskou komisí. Pokud ovšem využíváme určité poskytovatele služeb (jako v článku 5), můžeme využít konkrétní smlouvu schválenou Evropskou komisí, která vašim osobním údajům poskytne stejnou Ochranu jako v Evropě. Více podrobností – viz Evropská komise: Standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů do třetích zemí.

 7. Bezpečnost údajů

  Využíváme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému používání nebo přístupu k nim, jejich změnám či odtajnění. Navíc přístup k vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance, zástupce, smluvní a třetí strany, kteří je opravdu potřebují znát. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě pokynu a mají povinnost udržovat je v tajnosti. Přijali jsme řadu opatření, která řeší jakékoliv podezření na porušení osobních údajů, a pokud je to naše zákonná povinnost, budeme o takovém porušení informovat vás i každého relevantního regulátora.

 8. Uchování údajů

  Jak dlouho budete moje osobní údaje využívat? Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro to, abychom naplnili účel, za kterým jsme je sbírali, včetně účelu splnění všech právních, účetních a oznamovacích povinností. Při určování vhodné doby uchování vašich osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko jejich neoprávněného využití nebo odtajnění, účel, za kterým je zpracováváme i to, zda těchto účelů nemůžeme dosáhnout jinými způsoby, a také platné zákonné požadavky. Pokud požádáte o zasílání naší e-mailové komunikace v rámci našich seznamů adresátů, pak budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu až 6 let, načež vás požádáme o souhlas s pokračováním uchování vašich údajů a s tím, že vás budeme dále kontaktovat.

 9. Vaše zákonná práva

  Za určitých okolností máte ve vztahu k vašim osobním údajům práva vyplývající ze zákona na Ochranu osobních údajů. Tato stejná práva platí s ohledem na společnost Wild Thang Limited.

  Marketing

  Budeme vás informovat (před sbíráním vašich údajů), zda vaše údaje chceme využívat k marketingovým účelům.

  Oprava informací

  Pokud nás upozorníte, že vaše osobní údaje jsou neúplné nebo nepřesné, opravíme je nebo doplníme co nejdříve.

  Vymazání informací

  Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů v případech, kdy je už nepotřebujeme k účelům, pro které jsme je shromáždili, nebo pokud odvoláte svůj souhlas v případech, kdy ho pro jejich zpracování ze zákona potřebujeme.

  Na základě takového požadavku vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud jejich další uchování není nezbytné a zákonem povolené. Pokud jsme vaše údaje sdíleli se třetí stranou, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom ji informovali o vašem požadavku na výmaz.

  Nesouhlas se zpracováním

  Máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů, pokud vycházíme z oprávněného zájmu (nebo zájmu třetí strany) a v této konkrétní situaci existuje důvod, proč se zpracováním nesouhlasíte, protože to má dopad na vaše základní práva a svobody. Můžete také nesouhlasit, pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že pro zpracování vašich údajů máme přesvědčivé právní důvody, které mají vyšší váhu než vaše práva a svobody.

  Omezení zpracování

  Máte právo požadovat, abychom pozastavili zpracování vašich osobních údajů, ale vyčkali na vás, pokud jsou osobní údaje, které uchováváme, nepřesné, zpracování je nezákonné nebo osobní údaje už nepotřebujeme. Jakmile je zpracování omezeno, budeme ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat pouze tehdy, pokud s tím budete souhlasit nebo k tomu budeme mít jiný právní důvod.

  Přístup k informacím

  Máte právo na přístup k vašim údajům a jakákoli žádost o přístup bude zpravidla bezplatná. Budeme se snažit poskytnout informace v požadovaném formátu, ale můžeme vám účtovat přiměřený poplatek za další (duplicitní) kopie.

  Přenositelnost údajů

  Máte právo obdržet kopii vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Kopii vám poskytneme v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, můžete si je také nechat odeslat přímo od nás k jinému správci dat. Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím.

  Poplatky obvykle nepožadujeme

  Nebudete muset zaplatit poplatek za přístup ke svým osobním údajům (ani za využitím jakýchkoli jiných práv). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nadměrná. Za těchto okolností také můžeme odmítnout vaší žádosti vyhovět.

  Možnost souhlas kdykoliv odvolat

  Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme možná schopni poskytovat vám určité produkty nebo služby. V takových případech vás upozorníme v době, kdy tento souhlas budete odvolávat.

  Co od vás můžeme potřebovat

  Možná bude zapotřebí vyžádat si od vás konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu, a zajistit si právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo k využití jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Pro urychlení vaší odpovědi vás můžeme také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti.

  Lhůta pro odpověď

  Na všechny oprávněné požadavky se snažíme odpovědět během jednoho měsíce. Někdy to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste zaslali více žádostí. V takovém případě vás upozorníme a budeme vás pravidelně informovat.

 10. Slovník

  Zákonný důvod

  Zákonný zájem znamená zájem naší společnosti (nebo třetí strany) o vedení a řízení našeho (jejího) podnikání, abychom vám mohli poskytnout nejlepší službu/produkt a nejlepší a nejbezpečnější zážitek. Než vaše osobní údaje zpracujeme pro naše oprávněné zájmy, ujistíme se, že jsme vzali v úvahu a zvážili jakýkoli potenciální dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme k činnostem, kde naše zájmy jsou převýšeny dopadem na vás (pokud nemáme váš souhlas nebo to nevyžaduje nebo nepovoluje zákon). Kontaktujte nás, pokud potřebujete další informace o tom, jak porovnáváme naše legitimní zájmy s jakýmkoliv potenciálním dopadem na vás s ohledem na konkrétní aktivity.

  Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů v případě, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste stranou, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

  Splnění zákonných nebo regulačních povinností znamená zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností, které jsme povinni dodržovat.

  V2 03 03 22